วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กองทัพไทย-สหรัฐฯ เตรียมฝึก 'คอบร้าโกลด์ 16'

READY TO MISSION!!! ...

กองทัพไทย-กองทัพสหรัฐอเมริกา และกองทัพมิตรประเทศที่เข้าร่วมการฝึก คอบร้าโกลด์ 16 เริ่มมีการเตรียมกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และสถานที่ เพื่อเข้าร่วมการฝึกทางทหารที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ภายใต้รหัส "คอบร้าโกลด์ 16" ซึ่งมีการขนย้ายยุทโธปกรณ์ อาทิ เฮลิคอปเตอร์ Blackhawk รถหุ้มเกราะ Striker รวมถึงพาหนะแบบต่างๆ อีกเป็นจำนวนมาก

โดยเริ่มนำยุทโธปกรณ์มา ตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค. 59 ณ ท่าเรือจุกเสม็ด ท่าเรือแหลมฉบัง และสนามบินอู่ตะเภา เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนจะเริ่ม kickoff การฝึกคอบร้าโกลด์ 16 อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 9-19 ก.พ. 59 ในพื้นที่ จ.ชลบุรี จ.ระยอง จ.จันทบุรี จ.ลพบุรี และ จ.นครราชสีมา ....

กองทัพไทย-กองทัพสหรัฐอเมริกา และกองทัพมิตรประเทศที่เข้าร่วมการฝึก คอบร้าโกลด์ 16 เริ่มมีการเตรียมกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และสถานที่ เพื่อเข้าร่วมการฝึกทางทหารที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ภายใต้รหัส "คอบร้าโกลด์ 16" 28 ม.ค. 2559 20:11 28 ม.ค. 2559 21:46 ไทยรัฐ