วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พิธีปลดทหารกองประจำการผลัด 4/56 ฐานทัพเรือสัตหีบ

คณะนายทหาร ทำพิธีปลดประจำการพร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณ แก่ทหารกองประจำการรุ่นปี 2556 ผลัดที่ 4 รวม 125 นาย ของกองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ กลับคืนสู่ภูมิลำเนา นับเป็นเกียรติสูงสุดของชีวิต

เมื่อวันนี้ 28 ม.ค. 59 ที่กองบังคับการกองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นาวาเอกบุญมี แก้วสง่า ผู้บังคับกองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือสัตหีบ (ผบ.กอง รปภ.ฐท.สส.) พร้อมคณะนายทหาร เป็นประธานในพิธีปลด และมอบใบประกาศเกียรติคุณ แก่ทหารกองประจำการรุ่นปี 2556 ผลัดที่ 4 รวม 125 นาย ที่จะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนในวันที่ 1 ก.พ. 59 นี้


นาวาเอกบุญมี แก้วสง่า ผู้บังคับกองรักษาความปลอดภัยฯ กล่าวว่า พลทหารที่เข้ามารับใช้ประเทศชาติจนถึงวาระต้องปลดประจำการออกไปกลับคืนสู่ภูมิลำเนา นับเป็นเกียรติสูงสุดของชีวิตที่ได้เสียสละความสุขส่วนตัว จากครอบครัวและคนเป็นที่รักเพื่อมารับใช้ประเทศชาติ สมเป็นลูกผู้ชายชาติทหารโดยแท้ ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา


"ในชีวิตทหารกองรักษาความปลอดภัย ถือว่าพวกท่านได้ปฏิบัติภารกิจที่สำคัญในด้านการรักษาความปลอดภัย โดยเฉพาะการถวายความปลอดภัย แก่พระบรมวงศานุวงศ์ที่มาประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับฐานทัพเรือสัตหีบ ซึ่งถือเป็นภารกิจที่สำคัญและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง จงนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิต และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติสืบไป" นาวาเอกบุญมี กล่าว 

คณะนายทหาร ทำพิธีปลดประจำการพร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณ แก่ทหารกองประจำการรุ่นปี 2556 ผลัดที่ 4 รวม 125 นาย ของกองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ กลับคืนสู่ภูมิลำเนา นับเป็นเกียรติสูงสุดของชีวิต 28 ม.ค. 2559 18:00 29 ม.ค. 2559 01:13 ไทยรัฐ