วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรธ. เตรียมเปิดตัว รธน.ใหม่ ให้ยลโฉม 270 มาตรา พรุ่งนี้

กรธ. เตรียมเปิดตัว ร่าง รธน.ใหม่ 29 ม.ค.นี้ พร้อมเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ดาวน์โหลด แจกจ่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำความเข้าใจ ปชช.ทุกประเด็น ด้าน "อุดม" เชิญทุกภาคส่วนแสดงความเห็น หลังยลโฉมครบ 270 มาตรา

เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 59 นายอุดม รัฐอมฤต โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวว่าที่ประชุม กรธ. ได้มีการนำเอาร่างที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่มีการเสนอให้พิจารณา ให้ที่ประชุมตรวจสอบอีกครั้งให้เสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดทำเอกสารเผยแพร่เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับหน่วยงาน อาทิ สปท. สนช. ครม. และ คสช. รวมถึงพรรคการเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจะมีการจัดการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน เพื่อนำเสนอร่างเบื้องต้นนี้ ในวันที่ 29 ม.ค. เวลา 14.00 น.  

โดย นายมีชัย ฤชุพันธ์ ประธาน กรธ. โดยสื่อมวลชนสามารถโหลดข้อมูลร่างรายมาตราได้จากคอมพิวเตอร์ แต่จากนั้น กรธ.ก็มีการประชุมตามปกติ ร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น ยังคงมีจำนวนทั้งสิ้น 270 มาตรา โดยจะมีแจกเอกสารสรุปประเด็นสำคัญต่อสื่อมวลชน และเอกสารเกี่ยวกับหลักการ 10 ประการ ที่อยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 ว่า การร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ตอบโจทย์อย่างไร และในส่วนของกรอบที่ คสช.ให้มานั้นอย่างไร 5 ข้อ กรธ.ได้มีบทบัญญัติมาตราใดบ้างที่ตอบโจทย์ ตามกรอบที่มอบหมายให้ กรธ.ทำ ส่วนการเชิญหน่วยงานมารับฟังการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น ขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุป มีแต่การเชิญชวนให้ส่งเอกสารความเห็นมาเพื่อ กรธ.จะได้สรุป

"กรธ. พยายามที่จะนำเอาสิ่งที่เราคิดว่าเป็นโครงสร้างของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่เริ่มต้นตั้งแต่โครงสร้างปกติที่กำหนดให้บ้านเมืองเราเป็นรัฐเดี่ยว มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เรื่องการกำหนดหลักการสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย และเรื่องการบัญญัติหลักการขึ้นมาใหม่ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่รัฐ หรือแนวนโยบายของรัฐ กับส่วนที่เราคิดว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับบ้านเมือง คือ ระบบการเลือกตั้งที่เป็นระบบบัตรเดียว ใช้การคำนวณแบบสัดส่วนเข้ามาผสม หรือ ระบบการเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม และเรื่องระบบ ส.ว. ที่มีการเลือกตั้งทางอ้อม หรือที่เลือกกันเองในระหว่างผู้สมัคร ที่เป็นส่วนหนึ่งที่ กรธ. จะอธิบายให้ประชาชนได้ทราบถึงเหตุผลและที่มาอย่างไร" นายอุดม กล่าว
 
นายอุดม กล่าวว่า ที่สำคัญเรื่องโครงสร้างฝ่ายบริหารที่มีการเปลี่ยนแปลงว่า นายกรัฐมนตรีจะมาจากคนที่ได้รับการเสนอชื่อจากประชาชน และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากเสียงข้างมากเกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนฯ และเรื่ององค์กรอิสระ และศาลรัฐธรรมนูญที่ กรธ.เสนอให้มีการทำงานในลักษณะกระฉับกระเฉงว่องไว มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น อีกทั้ง กระบวนการการปฏิรูปที่มุ่งหมายให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการปฏิรูปการศึกษาและการบังคับใช้กฎหมาย หากประชาชนให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ ก็จะมีระยะเปลี่ยนผ่านไปสู่การเลือกตั้งให้ได้ ส.ส.ข้ามาจัดตั้งรัฐบาลเมื่อไหร่ และในระยะที่ยังไม่มีการเลือกตั้ง จะมีองค์กรที่ทำหน้าที่ปกติอย่างไรบ้าง เป็นเรื่องที่ กรธ.จะต้องชี้แจงทำความเข้าใจด้วย.

กรธ. เตรียมเปิดตัว ร่าง รธน.ใหม่ 29 ม.ค.นี้ พร้อมเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ดาวน์โหลด แจกจ่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำความเข้าใจ ปชช.ทุกประเด็น ด้าน "อุดม" เชิญทุกภาคส่วนแสดงความเห็น หลังยลโฉมครบ 270 มาตรา 28 ม.ค. 2559 17:19 ไทยรัฐ