วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ทินพันธ์ุ' ปัดตอบ กรธ. ยืดอายุ สปท. อีก 1 ปี

"ทินพันธุ์" ไม่ขอแสดงความเห็น ร่าง รธน. เปิดช่องสมาชิกเล่นการเมือง พร้อมปัดตอบปม กรธ. ต่ออายุ สปท. อีก 1 ปี ด้าน รอง สปท. 2 เผย ปชช. ส่งความเห็นปฏิรูปน้อย

เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 59 ที่รัฐสภา ร.อ.ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธาน สปท. คนที่ 1 และ น.ส.วลัยรัตน์ ศรีอรุณ รองประธาน สปท. คนที่ 2 พร้อมด้วยทีมโฆษก สปท. ร่วมกันพบปะสื่อมวลชน โดย ร.อ.ทินพันธุ์ กล่าวว่า สปท. ได้พิจารณาระเบียบวาระแผนการปฏิรูป 3 ด้านเสร็จสิ้นแล้ว คือ 1. แผนปฏิรูปแก้ไขเพิ่มเติมร่าง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ พ.ศ... ของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนประเทศ ด้านการสื่อสารมวลชน 2. แผนปฏิรูปการเงินเศรษฐกิจฐานรากของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจ 3. แผนปฏิรูประบบงานบริหารประชาชนในการรับแจ้งความและสอบสวนของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ 4. เรื่องมหาวิทยาลัยของคณะกรรมาธิการการขับเคลื่อนประเทศด้านการกีฬา โดยจะนำรายงานพร้อมความเห็นของสมาชิกทั้งหมดส่งไปยังคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อดำเนินการต่อไป

ด้าน นายอลงกรณ์ กล่าวว่า ทั้งนี้ ตามที่มติที่ประชุมวิปสามฝ่ายได้มีความเห็นชอบกับการให้ทั้งสองสภาทำงานร่วมกัน และจะต้องมีการประสานกันระหว่าง รัฐบาล สนช. และ สปท. โดยต้องกำหนดให้ชัดว่า ภายใน 6 ปี หนึ่งเดือน จะดำเนินการในเรื่องหลักอะไร ซึ่งในระดับกรรมาธิการจะมีการหารือกัน สองสัปดาห์ต่อครั้งเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งเรื่องสำคัญที่ รัฐบาลอยากเห็น คือเรื่องการต่อต้านการทุจริต นอกจากนี้ทั้งสองฝ่าย คือ สนช.และ สปท. ต้องมีการหารือกันในการทำกฎหมายเกี่ยวการปฏิรูปอีก 126 ฉบับ อย่างไรก็ตามในวันที่ 29 มกราคม คณะกรรมาธิการประสานการปฏิรูปประเทศจะเดินทางไปยังจังหวัดน่าน เพื่อพบปะพูดคุยกับอธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เพื่อรายงานการปฏิรูปทุกคณะให้ทุกภาคส่วนรับทราบเพื่อให้ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด จากนั้นในวันที่ 3 กุมภาพันธ์จะพบกับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เพื่อทำความเข้าใจบทบาทภารกิจความคืบหน้าในการทำงานของ สปท. พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นในภาคส่วนต่างๆ เพื่อนำมาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

ขณะที่ น.ส.วลัยรัตน์ กล่าวว่า ทาง สทป. ต้องการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิรูปให้กับ สปท. แต่ที่ผ่านมาความเห็นจากทุกภาคส่วนที่ส่งเข้ามาถือว่าน้อยมากหากเทียบกับภารกิจระดับชาติ ยังไม่เป็นที่พอใจและเป็นความเห็นที่ซ้ำเดิม แสดงให้เห็นว่าการรับรู้ของประชาชนยังมีไม่มากพอ ดังนั้น สื่อจึงเป็นเครื่องมือที่สร้างความตระหนักให้กับประชาชนรับรู้ว่าการปฏิรูปเป็นหน้าที่ของทุกคน ไม่ใช่เพียง 200 ท่านเท่านั้น โดย สปท. มีหน้าที่เพียงจุดประกายเท่านั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการปฏิรูปจากประชาชน เมื่อถามว่า สำหรับร่างรัฐธรรมนูญในบทเฉพาะกาลซึ่งระบุให้วาระการดำรงตำแหน่งของ สปท. อยู่ต่อไปอีก 1 ปี หลังจากมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแล้ว ถือว่าเพียงพอกับการปฏิรูปหรือไม่ ร.อ.ทินพันธุ์ กล่าวว่า ส่วนตัวยังไม่เห็นร่างรัฐธรรมนูญฉบับเต็ม ต้องรอจนกว่าจะมีร่างรัฐธรรมนูญจึงจะแสดงความคิดเห็นได้ เมื่อถามว่าหากในบทเฉพาะกาลระบุว่า สปท. สามารถลงเล่นการเมืองได้โดยต้องลาออกจากตำแหน่งภายใน 90 วัน มีความเหมาะสมหรือไม่ ร.อ.ทินพันธุ์ กล่าวว่า กระผมไม่มีความเห็นในเรื่องนี้เพราะไม่สามารถพูดแทนสมาชิกได้

"ทินพันธุ์" ไม่ขอแสดงความเห็น ร่าง รธน. เปิดช่อง สมาชิกเล่นการเมือง พร้อมปัดตอบปม กรธ. ต่ออายุ สปท. อีก 1 ปี ด้าน รอง สปท. 2 เผย ปชช. ส่งความเห็นปฏิรูปน้อย 28 ม.ค. 2559 17:00 ไทยรัฐ