วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไทยรัฐออนไลน์ เจ๋ง คว้า 2 รางวัล ข่าวเพื่อสิทธิมนุษยชน

ไทยรัฐออนไลน์ คว้า 2 รางวัล ข่าวและสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อออนไลน์ สกู๊ปเปิดโปงกลจับแพะ แฉสารพัดทรมานโหด รับรางวัลดีเด่น...

วันที่ 28 ม.ค. 2559 เวลา 14.00 น. แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ได้จัดพิธีมอบ "รางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน" ประจำปี 2558 ณ The Hive Co-working Space กรุงเทพฯ โดยมอบรางวัลผลงานสื่อมวลชนดีเด่น ด้านสิทธิมนุษยชน ให้สื่อต่างๆ ทั้งหนังสือพิมพ์ระดับชาติ หนังสือพิมพ์ระดับท้องถิ่น สื่อออนไลน์ และโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ส่วนสื่อโทรทัศน์เคเบิลท้องถิ่น รับรางวัลชมเชย

นายชำนาญ จันทร์เรือง ประธานกรรมการ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย เปิดเผยว่า กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพราะเล็งเห็นว่า สื่อมวลชนควรได้รับการยกย่องเพื่อบ่มเพาะคนในสังคมให้ตระหนักถึงเรื่องสิทธิมนุษยชน และเคารพซึ่งกันและกัน และสร้างสื่อให้เสนอข่าวสารอย่างเคารพ ส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน กระตุ้นพลังให้สื่อฯ มีพลังในการยืนหยัดทำงานเพื่อปกป้อง ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

ประธานกรรมการ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย กล่าวว่า คณะกรรมการตัดสินผลงานรางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2558 ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญจากสายสื่อมวลชน และสายสิทธิมนุษยชน จากการคัดสรรและตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด มีดังนี้ รางวัลและสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อหนังสือพิมพ์แห่งชาติ รางวัลดีเด่น 2 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ สารคดีเชิงข่าว "หมอชายแดน แสงสุดท้าย คนชายขอบ" หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และสารคดี "militay mind games play out under strict insecurity" จากหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

รางวัลข่าวและสารคดีเชิงข่าวประเภทหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น รางวัลดีเด่น 1 รางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ ข่าว "สิทธิชุมชนคนแม่เมาะ การต่อสู้ยังไม่สิ้นสุด" หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ และ รางวัลชมเชย รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ "พลังมวลชนต้าน! โรงไฟฟ้าชีวมวล" หนังสือพิมพ์ปักษ์ใต้ทูเดย์

รางวัลข่าวและสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อออนไลน์ ประกอบด้วยรางวัลดีเด่น 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ ข่าว "รายงานพิเศษเปิดโปงกลจับแพะ แฉสารพัดทรมานโหด" เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์ และ รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ ข่าว "รายงานพิเศษเพราะประวัติศาสตร์ "ปาตานียุคใหม่" เริ่มต้นที่นี่? จึงต้องบูรณะบ้าน-สุเหร่า "หะยีสุหลง โต๊ะมีนา"" เว็บไซต์ Deep South Watch และสารคดีเชิงข่าว "เอดส์...ที่ยืนของคนชายขอบ" เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์

รางวัลข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประกอบด้วย รางวัลดีเด่น 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ ข่าว "เรือมนุษย์โรฮิงญา" สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

และรางวัลชมเชยอีก 4 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ สารคดีเชิงข่าว "สิทธิใต้บงการ เสรีภาพใต้ความกลัว" สถานีโทรทัศน์วอยซ์ ทีวี สารคดีเชิงข่าว "ผลกระทบเหมืองทองคำ" สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สารคดีเชิงข่าว "ปฏิบัติการกำจัดชาติพันธุ์โรฮิงญา" สถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี และสารคดีเชิงข่าว "เหยื่อคดีอาญา" สถานีโทรทัศน์ช่อง ONE

รางวัลข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อโทรทัศน์ในระบบเคเบิลทีวี ไม่มีผลงานใดได้รับรางวัลดีเด่น แต่มีรางวัลชมเชย 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ สารคดีเชิงข่าว "แสงสว่างในเงามืด" สถานีโทรทัศน์เสียงไทยแลนด์เคเบิลทีวี

นายชำนาญ จันทร์เรือง กล่าวต่อว่า นอกจากพิธีมอบรางวัล โดย นางสาวแชมพา พาเทล รักษาการผู้อำนวยการ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นเนล ประจำภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก ที่เป็นผู้มอบรางวัล ได้แก่ สื่อมวลชนในวันนี้แล้ว ยังจัดให้มีปาฐกถาในหัวข้อ "สื่อคือแสงสว่างในความมืด?" โดยนางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และ นางสาวศุภรา จันทร์ชิดฟ้า อดีตนักข่าวหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

นอกจากนั้น ยังกล่าวขอบคุณสื่อมวลชนที่เป็นบุคคลสำคัญที่สุดของงานในวันนี้ ที่ได้ช่วยกันขับเคลื่อนและเป็นสื่อกลางในการต่อสู้และปกป้องสิทธิมนุษยชน และทำความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน ทั้งที่ผ่านมาและจะทำต่อไป.

ไทยรัฐออนไลน์ คว้า 2 รางวัล ข่าวและสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อออนไลน์ สกู๊ปเปิดโปงกลจับแพะ แฉสารพัดทรมานโหด รับรางวัลดีเด่น... 28 ม.ค. 2559 16:49 ไทยรัฐ