วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พาณิชย์ ดัน โครงการสินค้า 'เมดอินอาเซียน' แข่งขันตลาดโลก

พาณิชย์จับมือเจโทร ดัน โครงการสินค้า "เมดอินอาเซียน" ใช้ไทยเป็นฐานฝึกอบรมแก่ผู้ประกอบการอาเซียน สร้างมาตรฐานผลิตสินค้าเดียวกัน-ลดต้นทุนผลิตสินค้า หวังแข่งขันในตลาดโลก...

วันที่ 28 ม.ค. 59 นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยถึงการหารือกับองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร) เมื่อเร็วๆ นี้ว่า เจโทรได้แนะนำให้สมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ควรผลักดันโครงการปรับปรุงระบบการผลิตสินค้าให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อลดต้นทุนการผลิตสินค้าของอาเซียนให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก และจะทำให้การพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ ยังได้แนะนำให้อาเซียนเชื่อมโยงการผลิตระหว่างกันตลอดสายการผลิต เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิต ซึ่งไทยพร้อมเป็นฐานการฝึกอบรม ให้ความรู้ผู้ประกอบการอาเซียนในการพัฒนาการผลิตสินค้าให้มีมาตรฐานเดียวกัน เพราะมีสถาบันการศึกษาอยู่ใกล้ตามแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ขอนแก่น อุบลราชธานี โดยเจโทรจะช่วยประสาน นำผู้ประกอบการในประเทศเพื่อนบ้านมาพัฒนาทักษะมาตรฐานวิชาชีพด้านต่างๆ ให้เป็นสากลมากขึ้น ซึ่งไทยจะได้ประโยชน์ในแง่การแก้ไขปัญหาขาดแคลนช่างเทคนิคในระยะสั้นด้วย

"การทำโครงการนี้ในหลักการผู้ประกอบการอาเซียนอาจจะผลิตสินค้าในแบรนด์ที่แตกต่างกัน แต่เมื่อผลิตสินค้าออกมาจากการเชื่อมโยงสายการผลิตร่วมกันแล้ว ก็ควรเขียนระบุไว้ในตัวสินค้าว่า "เมดอินอาเซียน" (Made in ASEAN) เพื่อส่งออกไปขายในตลาดโลก โดยสินค้าที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาให้เป็นมาตรฐานการผลิตเดียวกันในอาเซียน และใช้คำว่าเมดอินอาเซียนได้ เช่น อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องสำอาง"

นางอภิรดี กล่าวอีกว่า เจโทรยังได้นำเสนอผลการสำรวจความคิดเห็นของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย ช่วงครึ่งหลังของปี 58 ซึ่งเจโทรจัดทำการสำรวจดังกล่าวปีละ 2 ครั้ง เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มและปัจจัยของการดำเนินธุรกิจของญี่ปุ่นในไทย รวมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อรัฐบาลไทยด้วย โดยจะเผยแพร่ผลการสำรวจดังกล่าวอย่างเป็นทางการวันที่ 3 ก.พ.นี้

นอกจากนี้ พาณิชย์ยังได้หารือถึงแนวโน้มเศรษฐกิจปี 59 ซึ่งคาดว่าจะดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 58 และจะส่งผลให้การส่งออก และการผลิตภาคอุตสาหกรรมมีทิศทางที่ดีขึ้น โดยมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ.

พาณิชย์จับมือเจโทร ดัน โครงการสินค้า "เมดอินอาเซียน" ใช้ไทยเป็นฐานฝึกอบรมแก่ผู้ประกอบการอาเซียน สร้างมาตรฐานผลิตสินค้าเดียวกัน-ลดต้นทุนผลิตสินค้า หวังแข่งขันในตลาดโลก... 28 ม.ค. 2559 16:43 ไทยรัฐ