บริการข่าวไทยรัฐ

พณ. เผยผลศึกษา ชี้ข้อดี ไทยร่วม 'ทีพีพี' ดันเศรษฐกิจไทยโต 0.77%

พณ. เปิดผลศึกษาปัญญาภิวัฒน์ หนุนไทยร่วม “ทีพีพี” ดันเศรษฐกิจไทยโต 0.77% ยกระดับผลิตสินค้า-บริการ แต่ผลเสีย เจอแข่งขันรุนแรง เข้มคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา จ่อนำผลสรุป-ฟังความเห็นทุกภาคส่วน ชง รบ. ตัดสินใจปลาย ก.พ....

เมื่อวันที่ 28 ม.ค. น.ส.ศิรินารถ ใจมั่น อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้ว่าจ้างสถาบันปัญญาภิวัฒน์ และสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ให้ศึกษาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (ทีพีพี) โดยขณะนี้ได้สรุปผลศึกษาในเบื้องต้นแล้ว มีข้อเสนอให้ไทยเข้าร่วมทีพีพี เพราะจะเกิดผลดีกับไทยมากกว่าผลกระทบ และยังจะช่วยให้เศรษฐกิจขยายตัวได้เพิ่มขึ้นอีก 0.77% แต่ถ้าไทย และสมาชิกอาเซียนอื่น คือ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ เข้าร่วมด้วย จะช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจไทยเพิ่มขึ้นเป็น 1.06%

สำหรับผลดีคือ จะช่วยยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าและบริการของประเทศให้สูงขึ้น เพราะมีมาตรฐานสูงครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและแรงงาน ซึ่งจะมีความสำคัญต่อการยกระดับการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน และยังช่วยให้ภาคการผลิตที่สำคัญของไทย ทั้งยานยนต์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อยู่ในห่วงโซ่การผลิตของโลก (ห่วงโซ่อุปทาน) และจะช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องอื่นๆ ที่รัฐบาลต้องการส่งเสริมด้วย

ขณะเดียวกัน จะช่วยสร้างโอกาสในการออกไปลงทุน และแสวงหาวัตถุดิบในต่างประเทศ ช่วยให้ภาคการผลิตและภาคบริการของไทยมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เข้มงวด ถือเป็นการผลักดันให้เกิดการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งจะทำให้ความสามารถในการแข่งขันของไทยสูงขึ้น

ส่วนผลกระทบ จะทำให้ตลาดสินค้าและบริการมีการแข่งขันรุนแรงมากขึ้น การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เข้มงวด จะส่งผลกระทบด้านสาธารณสุข และทำให้รัฐต้องใช้งบประมาณสูงขึ้นในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ อีกทั้งไทยต้องปรับแก้กฎระเบียบภายในมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับข้อตกลง

“กรมฯ จะนำผลศึกษาดังกล่าว ไปพิจารณาร่วมกับผลการรับฟังความคิดเห็นที่กรมฯ ได้หารือร่วมกับทุกภาคส่วนไปแล้ว ทั้งภาคธุรกิจ ภาครัฐ ประชาสังคม วิชาการ และภาคเกษตร ก่อนนำเสนอให้คณะอนุกรรมการศึกษาความพร้อมของไทยต่อการเข้าร่วมทีพีพี ที่มีนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์เป็นประธานพิจารณา จากนั้นจะนำเสนอรัฐบาลพิจารณาว่าจะตัดสินใจอย่างไรปลายเดือน ก.พ.นี้” น.ส.ศิรินารถกล่าว

อย่างไรก็ตาม ในระหว่างนี้ กรมฯ มีแผนที่จะหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และประสบการณ์เกี่ยวกับการเข้าร่วมความตกลงทีพีพีกับประเทศสมาชิก โดยจะหารือกับองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร) และกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม (เมติ) ซึ่งจะหารือกับเจโทรก่อนในวันที่ 5 ก.พ. 59 เพื่อสอบถามว่า มีการทำความเข้าใจ และชี้แจงกับประชาชนอย่างไร หลังจากที่ญี่ปุ่นได้เข้าร่วมทีพีพี เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการชี้แจงของไทย

นอกจากนี้ ยังมีแผนหารือกับประเทศสมาชิกทีพีพีอื่น เช่น เวียดนาม น่าจะเป็นช่วงเดือนมี.ค. 59, สหรัฐฯ วันที่ 20-22 เม.ย. 59 ในช่วงการประชุมคณะมนตรีภายใต้กรอบความตกลงการค้าและการลงทุน ไทย-สหรัฐฯ ที่สหรัฐฯ และนิวซีแลนด์ ประมาณเดือนพ.ค. 59 ที่นิวซีแลนด์.