วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กตู่' โทษนโยบายในอดีต ทำเกิดวิกฤติภัยแล้ง

นายกฯ เขียนสารจากใจ ฉบับที่ 19 เผยเป็นห่วงภัยแล้ง กระทบเกษตรกร-ผู้มีรายได้น้อย โยนเป็นความผิดจากผู้คุมนโยบายในอดีต ที่ส่งเสริมให้ภาคเกษตรปลูกพืช​ ศก.ไร้การควบคุม ต้นเหตุให้เกิดน้ำท่วม-วิกฤติแล้ง

เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 59 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เขียนสารจากใจนายกรัฐมนตรีในจดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน ปีที่ 2 ฉบับที่ 19 วันที่ 1 ก.พ. 2559 ตอนหนึ่งถึงปัญหาภัยแล้งว่า ทั้งโลกกำลังประสบปัญหาภัยแล้ง ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ทรัพยากรน้ำจึงเปรียบเสมือนเส้นเลือดหล่อเลี้ยงประเทศ หากขาดซึ่งน้ำต้นทุนแล้ว ปัญหาเชื่อมโยงทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมก็จะตามมา ตนเป็นห่วงที่สุดไม่เพียงพี่น้องเกษตรกร แต่รวมทั้งผู้มีรายได้น้อยหาเช้ากินค่ำ อาชีพอิสระไม่มั่นคงที่ได้รับผลกระทบทางอ้อมกันถ้วนหน้า

พล.อ.ประยุทธ์ ระบุต่อว่า ความผิดพลาดในอดีตนอกจากปล่อยปละละเลย ให้มีการบุกรุกผืนป่าแล้ว นโยบายส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างไร้การควบคุม ไม่มีการโซนนิ่ง อาทิ ยางพารา ปาล์ม อ้อย มันสำปะหลัง โดยเฉพาะที่มีนายทุนหนุนหลัง แล้วกระตุ้นให้เกิดการแผ้วถางป่าสมบูรณ์ ป่าสงวน เป็นการทำลายแหล่งต้นน้ำลำธาร เป็นเหตุให้เกิดทั้งน้ำท่วมและภัยแล้ง ยากแก่การป้องกัน คอยแต่แก้ไข ใช้งบประมาณไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งการแก้ปัญหาในปัจจุบัน รัฐบาลให้ความสำคัญในการสร้างความสมดุลให้กับการใช้น้ำทั้งระบบ และการสร้างความยั่งยืนสำหรับอนาคต ด้วยแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการทั้งระบบ 10 ปี อย่างไรก็ตาม การช่วยกันประหยัดน้ำเป็นมาตรการที่ดี ไม่ต้องลงทุนแต่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการอนุรักษ์ให้มีน้ำไว้ใช้อย่างยั่งยืน เพื่อไม่แล้งและไม่เหือดแห้ง.

นายกฯ เขียนสารจากใจ ฉบับที่ 19 เผยเป็นห่วงภัยแล้ง กระทบเกษตรกร-ผู้มีรายได้น้อย โยนเป็นความผิดจากผู้คุมนโยบายในอดีต ที่ส่งเสริมให้ภาคเกษตรปลูกพืช​ ศก.ไร้การควบคุม ต้นเหตุให้เกิดน้ำท่วม-วิกฤติแล้ง 28 ม.ค. 2559 15:13 28 ม.ค. 2559 15:33 ไทยรัฐ