วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สปท.เตรียมส่ง 4 ตัวแทน ซักถาม รธน.ร่างแรก กรธ. 3 ก.พ.

สปท.เตรียมส่ง 4 ตัวแทน ซักถาม ร่าง รธน.กรธ. 3 ก.พ. นัดประชุมใหญ่ 8-9 ก.พ. ชำแหละร่าง รธน. ก่อนส่งข้อเสนอแนะให้ กรธ.

เมื่อวันที่ 28 ม.ค. เวลา 13.00 น. ที่รัฐสภา นายคำนูณ สิทธิสมาน เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (วิป สปท.) แถลงผลการประชุมวิป สปท. ว่า ที่ประชุมได้นัดประชุมร่วมกัน ระหว่างคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และ สปท. ในวันที่ 3 ก.พ. เวลา 13.00 น. ที่รัฐสภา

โดย กรธ.จะชี้แจงสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญในเบื้องต้น และเปิดโอกาสให้ตัวแทนของทั้ง สนช.และสปท.ซักถาม โดยให้ส่งตัวแทนซักถามฝ่ายละ 4 คน ในส่วนของ สปท. มีนายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ นายเสรี สุวรรณภานนท์ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร และนางนินนาท ชลิตานนท์ ซึ่งจะเป็นคำถามจาก กมธ.ปฏิรูปของ สปท.ทั้ง 12 คณะ ที่ต้องการให้ทั้ง 4 คน เป็นตัวแทนถามถึงความชัดเจนของร่างรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ ที่ประชุมวิป สปท.ได้มีมติให้เปิดประชุมใหญ่ สปท.ในวันที่ 8-9 ก.พ. เวลา 09.30 น. เพื่อให้สมาชิกได้อภิปรายให้ความเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญร่างแรกของ กรธ.และจะรวบรวมข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อเสนอต่อ กรธ. ในวันที่ 12 ก.พ.นี้

สปท.เตรียมส่ง 4 ตัวแทน ซักถาม ร่าง รธน.กรธ. 3 ก.พ. นัดประชุมใหญ่ 8-9 ก.พ. ชำแหละร่าง รธน. ก่อนส่งข้อเสนอแนะให้ กรธ. 28 ม.ค. 2559 14:33 ไทยรัฐ