วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วิจัยพบวัยรุ่นส่วนใหญ่ชมรายการทีวี ผ่าน 'สมาร์ทโฟน'

ม.หอการค้าไทย เผย ผลวิจัยทีวีดิจิตอลในกลุ่มผู้ชมวัยรุ่น ระบุ คนส่วนใหญ่รับชมรายการทีวีผ่านสมาร์ทโฟนถึง 59% ชี้ 3HD-7HD ครองใจวัยรุ่นชมรายการทางสถานีมากสุด แนะ เร่งสร้างแบรนด์ควบคู่พัฒนาคอนเทนต์...

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ทำการสำรวจ "พฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน์และการรับรู้ตราสินค้าสถานีโทรทัศน์ดิจิตอลของกลุ่มผู้ชมวัยรุ่น" โดยใช้วิธีเก็บแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างอายุระหว่าง 15-22 ปี ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 800 คน ในช่วงเดือนธันวาคม 2558 

นายมานะ ตรีรยาภิวัฒน์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลการสำรวจพฤติกรรมการรับชมรายการสถานีโทรทัศน์ดิจิตอลของวัยรุ่นว่า ผู้ชมกลุ่มวัยรุ่นมีการรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านอุปกรณ์เครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลมากที่สุด 59% รองลงมา คือ สมาร์ทโฟน 41.8% คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 29% และแท็บเล็ต 24% โดยผู้ชมกลุ่มวัยรุ่น 86% ดูรายการย้อนหลังผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ซึ่งช่องทางยอดนิยมในการดูรายการย้อนหลังของวัยรุ่นคือ Youtube 73% Line TV 36% และเว็บไซต์ของสถานี 22% ขณะที่ ช่วงเวลาที่ดูรายการโทรทัศน์มากที่สุด คือ 20.01-24.00 น. 69%

สำหรับประเภทรายการที่วัยรุ่นชื่นชอบมากที่สุด คือ ละครไทย 47% ภาพยนตร์ 39% และการ์ตูน 38% และในระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา กลุ่มวัยรุ่นรับชมรายการทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3HD มากที่สุด 64% รองลงมา คือสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD 54% และสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์ 48%

"ผลการสำรวจในครั้งนี้ เป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นถึงพฤติกรรมในการเสพสื่อของคนรุ่นใหม่ ที่มีทางเลือกและมีอิสระในการกำหนดวิธีการและช่องทางในการเลือกที่จะรับชมสื่อต่างๆ มากยิ่งขึ้น สถานีโทรทัศน์ที่มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มคนรุ่นนี้ ต้องพัฒนาทั้งเนื้อหารายการ รูปแบบการเข้าถึงสื่อ และสร้างความสะดวกในการรับชมผ่านทางออนไลน์ให้มากยิ่งขึ้น" นายมานะ กล่าว

ขณะที่ นางสาวกนกกาญจน์ บัญชาบุษบง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลการสำรวจการรับรู้แบรนด์สถานีโทรทัศน์ดิจิตอลของกลุ่มวัยรุ่น โดยในการสำรวจให้กลุ่มตัวอย่างตอบเลขช่องของสถานีโทรทัศน์ทั้ง 25 สถานี พบว่า กลุ่มผู้ชมวัยรุ่นส่วนใหญ่ตอบเลขช่องของสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ ไม่ได้ โดยสถานีที่กลุ่มวัยรุ่นตอบเลขช่องได้ถูกต้องมากที่สุด คือ สถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD ตอบถูก 22% รองลงมาคือสถานีโทรทัศน์ช่อง 3HD 20% และช่องสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 12.5% 

ด้านโลโก้ของสถานี กลุ่มวัยรุ่นจดจำโลโก้ของสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD ได้มากที่สุดถึง 90% รองลงมาคือสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์ 77% สถานีโทรทัศน์ช่อง GMM 76% และ สถานีที่กลุ่มวัยรุ่นชื่นชอบมากที่สุด คือ สถานีโทรทัศน์ช่อง 3HD 24% รองลงมาคือสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD 14.5% และช่องสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์ 12.5% 

"นอกจากการพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบในการรับชมรายการให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของกลุ่มผู้ชมแล้ว แบรนด์ของสถานีโทรทัศน์ ก็เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง ที่สถานีต้องให้ความสำคัญในการสร้างและการสื่อสารแบรนด์ เหมือนกับสินค้าอื่นๆ ที่การพัฒนาเพียงตัวผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียว จะไม่เพียงพอต่อการเอาชนะใจลูกค้า โดยอันดับแรกควรจะต้องมุ่งเน้นให้เกิดการจดจำโลโก้และเลขช่องได้ เห็นได้จากผลการสำรวจครั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบผลการสำรวจการจดจำเลขช่องกับการวัดเรตติ้งของ กสทช. ในช่วงเวลาเดียวกัน จะเห็นว่าสถานีที่ผู้ชมจดจำเลขช่องได้จะมีเรตติ้งที่สูงกว่าสถานีช่องอื่นๆ" นางสาวกนกกาญจน์ กล่าวทิ้งท้าย.

ม.หอการค้าไทย เผย ผลวิจัยทีวีดิจิตอลในกลุ่มผู้ชมวัยรุ่น ระบุ คนส่วนใหญ่รับชมรายการทีวีผ่านสมาร์ทโฟนถึง 59% ชี้ 3HD-7HD ครองใจวัยรุ่นชมรายการทางสถานีมากสุด แนะ เร่งสร้างแบรนด์ควบคู่พัฒนาคอนเทนต์... 28 ม.ค. 2559 12:23 ไทยรัฐ