วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผู้ประกอบการนำรถโดยสาร-รถบรรทุกติด GPS แล้ว กว่า 2.7 หมื่นคัน

ขนส่งทางบก เผย ผู้ประกอบการทยอยนำรถโดยสาร-รถบรรทุกที่จดทะเบียนก่อน 25 ม.ค. 59 มาติด GPS พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลแล้วกว่า 27,000 คัน ย้ำ รถทุกคันต้องมาติดตั้งเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์บริหารจัดการเดินรถให้แล้วเสร็จภายในปี 59...

วันที่ 28 ม.ค. 59 นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า หลังจากกำหนดให้รถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกที่จดทะเบียนใหม่หลังวันที่ 25 มกราคม 2559 ต้องดำเนินการติดตั้ง GPS ทุกคัน และกำหนดให้รถที่ได้มีการติดตั้ง GPS ไว้ก่อนแล้วต้องเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS ของกรมการขนส่งทางบก ผู้ประกอบการและเจ้าของรถหลายรายเริ่มทยอยนำรถเข้าตรวจสภาพและตรวจสอบการติดตั้งและเชื่อมโยงข้อมูล เป็นรถจดทะเบียนใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 202 คัน ประกอบด้วย รถโดยสารประจำทางและไม่ประจำทาง จำนวน 14 คัน รถบรรทุกไม่ประจำทาง จำนวน 58 คัน และรถบรรทุกส่วนบุคคลจำนวน 130 คัน

สำหรับในส่วนของการตรวจสภาพและตรวจสอบการเชื่อมโยงข้อมูลของรถที่จดทะเบียนไว้ก่อน วันที่ 25 มกราคม 2559 ซึ่งมีการติดตั้ง GPS ไว้ก่อนแล้วนั้น พบว่า มีรถที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS เรียบร้อยแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 27,108 คัน เป็นรถโดยสาร จำนวน 2,140 คัน รถบรรทุกไม่ประจำทาง จำนวน 14,289 คัน และรถบรรทุกส่วนบุคคล อีกจำนวน 10,679 คัน ซึ่งกรมการขนส่งทางบกกำหนดให้ รถโดยสารสาธารณะ รถลากจูง และรถบรรทุกขนาดใหญ่ (10 ล้อขึ้นไป) ที่ติดตั้ง GPS ไว้แล้ว ต้องเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์บริหารจัดการเดินรถของกรมการขนส่งทางบกให้แล้วเสร็จภายในปี 2559

นายสนิท กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับรถโดยสารสาธารณะที่ยังไม่ได้ติดตั้ง GPS ในส่วนของรถโดยสารสองชั้นกำหนดติดตั้งภายในรอบปีภาษี 2559 ส่วนรถโดยสารสาธารณะประเภทอื่นๆ จะต้องดำเนินการติดตั้งให้ครบถ้วนภายในรอบปีภาษี 2560 สำหรับรถลากจูง กำหนดติดตั้งภายในรอบปีภาษี 2560 รถบรรทุกสาธารณะภายในรอบปีภาษี 2561 และรถบรรทุกส่วนบุคคลให้ระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในรอบปีภาษี 2562

ทั้งนี้ การนำรถเข้ารับการตรวจสอบการติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูล การเดินทางของรถและตรวจสอบว่าเป็นรุ่นที่ได้รับการรับรอง ต้องมีหนังสือรับรองการติดตั้ง และเครื่องหมายรับรองที่ออกโดยผู้ให้บริการระบบติดตามรถ ที่กรมการขนส่งทางบกให้การรับรอง ซึ่งเครื่องบันทึกข้อมูลดังกล่าวต้องสามารถแสดงตำแหน่งในพิกัด แสดงความเร็วของรถ แสดงจำนวนชั่วโมงการขับขี่ มีอุปกรณ์ระบุตัวผู้ขับรถ มีระบบเตือนเมื่อใช้รถโดยไม่เปิดเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ ระบบเตือนการไม่แสดงตัวผู้ขับรถหรือใช้ใบอนุญาตขับรถผิดประเภท หากพบมีการรายงานข้อมูลอันเป็นเท็จหรือไม่รายงานข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด กรมการขนส่งทางบก จะพิจารณาเพิกถอนการให้การรับรองเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ โดยผู้ให้บริการระบบติดตามรถจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการหรือเจ้าของรถ สามารถตรวจสอบเครื่องบันทึกข้อมูลที่ได้รับการรับรองได้ที่เว็บไซต์ http://apps.dlt.go.th/esb/approve.html หรือ สอบถามเพิ่มเติมที่สำนักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก.

ขนส่งทางบก เผย ผู้ประกอบการทยอยนำรถโดยสาร-รถบรรทุกที่จดทะเบียนก่อน 25 ม.ค. 59 มาติด GPS พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลแล้วกว่า 27,000 คัน ย้ำ รถทุกคันต้องมาติดตั้งเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์บริหารจัดการเดินรถให้แล้วเสร็จภายในปี 59... 28 ม.ค. 2559 11:37 ไทยรัฐ