วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อันดับไทยดีขึ้น จัดปท.‘โปร่งใส’

ที่85เป็น76 แต้มเท่าเก่า ได้ลำดับที่3ในอาเซียน ส่วน‘โคนม’ เบิ้ลแชมป์

องค์กรเพื่อความโปร่งใส นานาชาติ จัดอันดับประเทศโปร่งใส ปี 2558 “เดนมาร์ก” รั้งแชมป์ โปร่งใสสูงสุดเป็นปีที่ 2 โดยอันดับ 2-10 ส่วนใหญ่เป็นประเทศในโซนยุโรป ส่วน “ไทย” ได้คะแนนเท่าปีก่อน แต่อันดับดีขึ้นจาก 85 มาเป็น 76 ได้คะแนนรวมความโปร่งใสสูงเป็นอันดับ 3 ในกลุ่มอาเซียน รองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย ขณะที่องค์กรผู้จัดอันดับเรียกร้องให้รัฐบาลแต่ละประเทศเพิ่มมาตรการจริงจังในการแก้ปัญหาทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐ

สำนักข่าวต่างประเทศรายงาน เมื่อวันที่ 27 ม.ค. ถึงการเปิดเผยผลดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ประจำปี 2558 ที่จัดทำโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ หลังมีการสำรวจข้อมูลตลอดปี 2558 โดยอ้างอิงสถิติของธนาคารโลก และข้อมูลซึ่งรวบรวมโดยสถาบันวิจัยต่างๆ จำนวน 12 แห่ง รวมถึงการสำรวจความเห็นผู้เชี่ยวชาญด้านการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันในแต่ละประเทศ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของการจัดทำดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันในครั้งนี้ ซึ่งลดลงจาก 175 ประเทศในปี 2557 เหลือเพียง 168 ประเทศ และองค์กรผู้จัดอันดับยังได้เรียกร้องให้รัฐบาลแต่ละประเทศเพิ่มมาตรการจริงจังในการแก้ปัญหาทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐ เพราะ 2 ใน 3 ของประเทศที่เข้าร่วมการจัดอันดับ ครั้งนี้มีปัญหาการทุจริตภายในหน่วยงานภาครัฐมากที่สุด

สำหรับผลสรุปคะแนนความโปร่งใสของกลุ่มประเทศที่เข้าร่วมการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ประจำปี 2558 พบว่า เดนมาร์กมีคะแนนรวมความโปร่งใสสูงที่สุดในโลก คิดเป็น 91 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ส่งผลให้เดนมาร์กเป็นประเทศโปร่งใสที่สุดในโลกติดต่อกันเป็นปีที่ 2

ส่วนประเทศที่มีคะแนนความโปร่งใสสูงติดอันดับ 2-10 ของโลก ได้แก่ ฟินแลนด์ (90 คะแนน) สวีเดน (89 คะแนน) นิวซีแลนด์ (88 คะแนน) เนเธอร์แลนด์ (87 คะแนน) นอร์เวย์ (87 คะแนน) สวิตเซอร์แลนด์ (86 คะแนน) สิงคโปร์ (85 คะแนน) แคนาดา (83 คะแนน) และเยอรมนี (81 คะแนน)

ขณะที่ประเทศไทยมีคะแนนความโปร่งใสรวม 38 คะแนน ซึ่งเท่าเดิมที่เคยได้จากการสรุปข้อมูลดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันเมื่อปี 2557 แต่การจัดอันดับถือว่าดีขึ้น เพราะปีนี้ไทยอยู่ที่อันดับ 76 ขึ้นจากอันดับ 85 และไทยยังเป็นประเทศที่มีคะแนนรวมความโปร่งใสสูงเป็นอันดับ 3 ในกลุ่มประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจากสิงคโปร์ ซึ่งมีคะแนนสูงสุด 85 คะแนน ส่วนมาเลเซียซึ่งติดอันดับ 2 มีคะแนนรวม 50 คะแนน ต่อด้วยอันดับ 4-9 ได้แก่ อินโดนีเซีย (36 คะแนน) ฟิลิปปินส์ (35 คะแนน) เวียดนาม (31 คะแนน) สปป.ลาว (26 คะแนน) เมียนมา (22 คะแนน) และกัมพูชา (21 คะแนน) ขณะที่ประเทศบรูไน ไม่ได้เข้าร่วมในการจัดอันดับในครั้งนี้

ส่วน 10 ประเทศที่ติดอันดับรั้งท้ายดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันในปีนี้ ได้แก่ ตาฮิติ มีคะแนนความโปร่งใส รวม 17 คะแนน เวเนซุเอลา (17 คะแนน) อิรัก (16 คะแนน) ลิเบีย (16 คะแนน) แองโกลา (15 คะแนน) ซูดานใต้ (15 คะแนน) ซูดาน (12 คะแนน) อัฟกานิสถาน (11 คะแนน) เกาหลีเหนือ (8 คะแนน) และโซมาเลีย (8 คะแนน) ขณะที่ บราซิล มีคะแนนความโปร่งใสลดลงมากที่สุด จาก 43 คะแนนเมื่อปี 2557 เหลือเพียง 38 คะแนนในปี 2558 ทั้งยังตกจากอันดับที่ 69 มาอยู่ที่อันดับ 76

องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ ยังระบุ ด้วยว่าหลักเกณฑ์การให้คะแนนและประเมินผลดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน จะอ้างอิงจากกลไกทางสังคมและการเมืองต่างๆ ของแต่ละประเทศ ซึ่งรวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐ ความมีเสรีภาพของสื่อมวลชน ความซื่อสัตย์สุจริตของกลุ่มบุคคลผู้มีอำนาจ กระบวนการยุติธรรมที่ไม่เลือกปฏิบัติระหว่างคนยากจนและคนรวย, ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆของรัฐบาล

ส่วนปัจจัยอื่นๆ ที่นำมาประกอบการพิจารณาให้คะแนนความโปร่งใสด้วย ได้แก่ ผลกระทบที่เกิดจากปัญหาความขัดแย้งและสงครามภายในประเทศ การใช้หลักธรรมาภิบาล และการประเมินประสิทธิภาพของหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบการบังคับใช้กฎหมาย เช่น ตำรวจและศาล โดยประเทศที่คะแนนรวมความโปร่งใสต่ำ มักจะประสบปัญหารัฐบาลขาดหลักธรรมา- ภิบาล การบังคับใช้กฎหมายไม่เป็นธรรม และหน่วยงานรัฐไม่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน

องค์กรเพื่อความโปร่งใส นานาชาติ จัดอันดับประเทศโปร่งใส ปี 2558 “เดนมาร์ก” รั้งแชมป์ โปร่งใสสูงสุดเป็นปีที่ 2 โดยอันดับ 2-10 ส่วนใหญ่เป็นประเทศในโซนยุโรป ส่วน “ไทย” ได้คะแนนเท่าปีก่อน แต่อันดับดีขึ้นจาก 85 มาเป็น 76... 28 ม.ค. 2559 07:50 28 ม.ค. 2559 07:50 ไทยรัฐ