วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชาวบ้านฮึดสู้ภัยแล้ง ปลูกเมล่อนแทนข้าว

เมื่อวันที่ 27 ม.ค.นายประภัตร โพธสุธน อดีต รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยว่า จากปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้น ส่งผลให้การทำนาที่ต้องใช้น้ำเป็นอย่างมากเกิดปัญหามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่เขต อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี เป็นพื้นที่ที่มีการเรียกกันว่าเป็นอีสานสุพรรณนั้น ชาวนาประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำทำนาตลอด เพราะไม่มีแม่น้ำสายหลักในการเป็นแหล่งน้ำต้นทุน ดังนั้นตนจึงได้นำทีมนักวิชาการจากประเทศเกาหลีใต้เข้าไปให้ความรู้และแนะนำให้เกษตรกรบ้านแจงงาม อ.หนองหญ้าไซ หันมาปลูกเมล่อน เพราะเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อย และเป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถส่งออกขายต่างประเทศได้ราคาดี ทั้งนี้ ตนได้นำเมล็ดพันธุ์ไปมอบให้เกษตรกร รวมถึงช่วยหาตลาดในต่างประเทศและประสานแหล่งเงินกู้จาก ธ.ก.ส.ให้เกษตรกรมีเงินในการลงทุนด้วย ซึ่งจากการที่ตนได้ลงไปตรวจสอบมาล่าสุดปรากฏว่าประสบความสำเร็จ และมีเกษตรกรบ้านแจงงามหันมาปลูกเมล่อนกันเพิ่มมากขึ้น

ทางด้านนายอำนาจ แตงโสภา นายก อบต.แจงงาม เผยว่า ที่ผ่านมาในพื้นที่ของตนเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ ชาวบ้านมีอาชีพทำนาข้าว และประสบปัญหาเรื่องราคาข้าวตกต่ำและขาดน้ำในการทำนา หลังได้รับการแนะนำจากนายประภัตร โพธสุธน จึงลองปลูกเมล่อนดู ปรากฏว่าประสบผลสำเร็จมีตลาดรองรับดีจนไม่พอจำหน่าย จึงได้ชวนลูกบ้านทำสวนเมล่อนและขยายมาจนปัจจุบันมีถึง 70 กว่ารายแล้วทั้งนี้การปลูกเมล่อนใช้น้ำเพียงไม่ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ของน้ำที่ใช้ทำนา ใช้เวลาปลูกเพียง 75 วัน ต้นทุนเฉลี่ยต่อ 1 โดมไม่เกิน 1 หมื่นบาท ได้ผลผลิตประมาณ1 ตัน ราคาขายส่ง กก.ละ 53-60 บาท หนึ่งลูกจะหนักประมาณ 1.5-2 กก. ซึ่งตลาดต่างประเทศได้ยืนยันมาแล้วว่าของเราคุณภาพดีหอมหวาน กรอบอร่อย ปัจจุบันกลุ่มตนได้ส่งออกไปยังต่างประเทศเกือบทั้งหมด โดยเฉพาะอินโดนีเซีย สิงคโปร์ มีเท่าไหร่รับซื้อหมด ทำให้ปัจจุบันยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ.

เมื่อวันที่ 27 ม.ค.นายประภัตร โพธสุธน อดีต รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยว่า จากปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้น ส่งผลให้การทำนาที่ต้องใช้น้ำเป็นอย่างมากเกิดปัญหามาอย่างต่อเนื่อง 28 ม.ค. 2559 07:38 ไทยรัฐ