วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เหนือ-อีสานยังหนาว ภาคกลางอุณหภูมิสูงขึ้น บ่ายร้อนสุด 34-35 องศาฯ

ภาคเหนือและอีสาานจะมีฝน และอากาศหนาวเย็นต่อ ส่วนภาคกลาง อีสานตอนล่าง และตะวันออก อุณหภูมิสูงขึ้น บ่ายร้อนสุด 34-35 องศาฯ ส่วนภาคใต้ฝนลดลง แต่อ่าวไทยตอนล่างคลื่นยังสูง ประมาณ 2 เมตร ...

วันที่ 28 มกราคม จากการตรวจสอบสภาพอากาศในวันนี้ พบว่าบริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรง หรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนก่อนหน้านี้เริ่มมีกำลังอ่อนลง ถอยร่นกลับไปปกคลุมเพียงบริเวณภาคเหนือตอนบน และภาคอีสานตอนบนเท่านั้น ในขณะที่คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกปกคลุมภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนและมีอากาศหนาวเย็นต่อไป ส่วนบริเวณภาคอีสานตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก จะมีอุณหภูมิสูงขึ้นโดยทั่วไป กับมีหมอกในเช้า

โดยภาพรวมอุณหภูมิวันนี้ พื้นที่ประเทศไทยส่วนใหญ่ในช่วงเช้า แสดงสัญลักษณ์เป็นสีเขียว คือมีอากาศเย็นโดยทั่วไป ส่วนพื้นที่สีน้ำเงิน ที่มีอากาศหนาวจะยังคงปกคลุมอยู่ในบางพื้นที่ของภาคเหนือ และภาคอีสานเท่านั้น โดยอุณหภูมิต่ำสุดวันนี้อยู่ที่ประมาณ 14 องศาเซลเซียส บริเวณภาคเหนือตอนบน และภาคอีสานตอนบน ในขณะที่พื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 19 - 20 องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิสูงสุดในช่วงบ่ายวันนี้ จะไต่ไปแตะที่ 34 - 35 องศาเซลเซียสเลยทีเดียว

ส่วนสถานการณ์ฝนในวันนี้ จากการตรวจสอบภาพถ่ายดาวเทียมในเช้าวันนี้ พบว่าภาคเหนือ มีเมฆชั้นกลางและชั้นสูงเป็นส่วนมาก พบกลุ่มเมฆฝนบางพื้นที่ ส่วนมากบริเวณตอนกลางของภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเมฆชั้นกลางและชั้นสูงเป็นบางส่วน มีกลุ่มเมฆฝนบริเวณตอนบนของภาค โดยกลุ่มเมฆฝนดังกล่าวจะปกคลุมในบริเวณภาคเหนือ และภาคอีสานตอนบนไปจนถึงช่วงสาย หลังจากนั้นจะค่อยๆ เคลื่อนตัวออกไปทางประเทศลาว และเวียดนามต่อไป ส่วนภาคกลาง และภาคตะวันออก มีเมฆชั้นกลางเป็นบางส่วน ยังไม่พบกลุ่มเมฆฝนในจังหวัดใด ขณะที่ภาคใต้ มีเมฆชั้นกลางและชั้นสูงเป็นบางส่วน พบกลุ่มเมฆฝนบริเวณฝั่งอ่าวไทย ตั้งแต่ตอนกลางจนถึงตอนล่างของภาค

โดยกลุ่มฝนดังกล่าวเกิดจากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้ และอ่าวไทย แต่ในวันนี้จะเริ่มมีกำลังอ่อนลง จึงทำให้บริเวณภาคใต้จะมีฝนลดลง ส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนล่างจะมียังคงมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังไว้ด้วย

ในขณะที่ลักษณะอากาศในแต่ละภาควันนี้ เป็นดังนี้

ภาคเหนือ อากาศหนาว โดยมีฝนเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดน่าน แพร่ ลำปาง ตาก อุตรดิตถ์ สุโขทัย และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 14 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 องศาเซลเซียส สำหรับบริเวณยอดดอยอากาศหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 2-5 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็นถึงหนาว และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-3 องศาเซลเซียส โดยมีฝนเป็นแห่งๆ ร้อยละ 30 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลย อุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย สกลนคร และนครพนม อุณหภูมิต่ำสุด 14 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 องศาเซลเซียส สำหรับบริเวณยอดภูอากาศหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 1-8 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34 องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมา ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไป ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีเมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34 องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34 องศาเซลเซียส

ภาคเหนือและ อีสาานจะมีฝน และอากาศหนาวเย็นต่อ ส่วนภาคกลาง อีสานตอนล่าง และตะวันออก อุณหภูมิสูงขึ้น บ่ายร้อนสุด 34-35 องศาฯ ส่วนภาคใต้ฝนลดลง แต่อ่าวไทยตอนล่างคลื่นยังสูง ประมาณ 2 เมตร ... 28 ม.ค. 2559 05:58 ไทยรัฐ