วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

30 เยาวชนทูตไทย-ออสเตรเลียน ร่วมสอนพื้นฐานภาษาอังกฤษเด็กที่อุบลฯ

30 ทูตเยาวชนออสเตรเลียน-ไทย หรือ Australian Thai Youth Ambassador Program เยือนไทยระหว่าง 14 ม.ค.-12 ก.พ. 59 ที่ จ.อุบลราชธานี เพื่อฝึกเด็กไทยให้สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติได้

วันที่ 27 ม.ค. นายณัฐพันธุ์ ตรีเมฆ ผู้สื่อข่าวไทยรัฐ ประจำนครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลียซึ่งร่วมโครงการดังกล่าว ได้รายงานถึง โครงการทูตเยาวชนออสเตรเลียน-ไทย หรือ Australian Thai Youth Ambassador Program (ATYAP) เป็นโครงการเล็กๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อ 4 ปีก่อน จากการจุดประกายของเด็กลูกครึ่งไทย-ออสเตรเลีย คนหนึ่งในประเทศออสเตรเลีย ที่มีชื่อว่า นางสาวแอนเจลิกา คาซาโด ซึ่งต้องการเชื่อมประเทศที่เธอรักทั้ง 2 ประเทศ เข้าไว้ด้วยกัน เธอจึงเสนอโครงการให้เยาวชนออสเตรเลีย ได้เข้ามารู้จักและสัมผัสกับความเป็นไทยที่แท้จริง โดยได้รับการสนับสนุนจาก นายพีรวิช สุวรรณประเทศ และภริยา ซึ่งดำรงตำแหน่ง กงสุลใหญ่ประจำนครซิดนีย์ ในสมัยนั้น พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานซิดนีย์


โครงการที่ว่านี้ไม่ได้เป็นการพาชาวออสเตรเลีย เที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวทั่วๆ ไปในระยะเวลาสั้นๆ แบบโครงการอื่น แต่โครงการนี้จะคัดเลือกเยาวชนชาวออสเตรเลีย อายุตั้งแต่ 18-26 ปี ที่เขียนในสมัครส่งเข้ามาสมัครกับโครงการ โดยต้องมีความต้องการที่จะเข้ามาช่วยสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กด้อยโอกาสเป็นพื้นฐาน และจะไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยสอนตั้งแต่ชั้น ป.1 ถึง ม.6 ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ซึ่งในปี 2559 นี้ ก็มีนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ตามสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศออสเตรเลีย ส่งใบสมัครเพื่อขอเข้าร่วมกับโครงการเป็นจำนวนมาก


จากนั้น ผู้บริหารโครงการก็คัดเลือกจนเหลือ 80 คน และผ่านเข้ามาร่วมกับโครงการในรอบสุดท้ายเพียง 30 คนเท่านั้น เพื่อมาทำการสอน และทำกิจกรรมที่จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเวลา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 14 มกราคม-12 กุมภาพันธ์ 2559

โดยเมื่อวันที่ 15 มกราคม ซึ่งเป็นวันแรกของโครงการ นางสาวแอนเจลิกา คาซาโด ผู้อำนวยการโครงการคณะทูตเยาวชนออสเตรเลียน-ไทย หรือ Australian Thai Youth Ambassador Program (ATYAP) นายดาเรน ดีโซซา ผู้ช่วยโครงการ และคณะนักศึกษาได้เดินทางเข้าเยี่ยมคาราวะ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายณัฐพล ขันธหิรัญ กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ และนายธีระเทพ พรหมวงศานนท์ อดีตกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ โดยรับมอบเครื่องกรองน้ำดื่ม จำนวน 7 เครื่อง จากคณะนักศึกษา เพื่อนำไปติดตั้งให้กับโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนละ 1 เครื่อง ซึ่งเงินที่ได้นำไปจัดซื้อเครื่องกรองน้ำทั้งหมดนั้น ได้จากการที่ นายสุเจตน์ แสนคำ แห่งร้าน Spice I Am เป็นผู้ช่วยระดมทุนสนับสนุนให้กับโครงการ


จากนั้นวันที่ 16 มกราคม เวลาประมาณ 11.00 น. นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับ นางสาวแอนเจลิกา คาซาโด ผู้อำนวยการโครงการทูตเยาวชนออสเตรเลียน-ไทย พร้อมคณะ จากนั้นเวลาประมาณ 16.00 น. จึงนำคณะนักศึกษาไปร่วมงานเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลหญิง "กันเกราเกมส์" ครั้งที่ 43 ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

และวันที่ 18 มกราคม คณะทูตเยาวชนออสเตรเลียน-ไทย ได้รับเชิญจาก พลตรีอชิร์ฉัตร โรจนะภิรมย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 อุบลราชธานี ให้ไปเข้าร่วมงานวันกองทัพไทยประจำปี 2559 เนื่องในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล

ต่อจากนั้น คณะทูตเยาวชนออสเตรเลียน-ไทย เดินทางไปสอนภาษาอังกฤษ ที่โรงเรียนประชาสามัคคี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 และโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย โดยมุ่งเน้น การใช้สื่อการสอนภาษาอังกฤษแบบความสัมพันธ์ตัวต่อตัว เพื่อจุดประกายให้เด็กนักเรียนที่ขาดโอกาส รักการพูดภาษาอังกฤษ และไม่กลัว หรือเสียความมั่นใจในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารกับชาวต่างชาติเป็นหลัก ซึ่งก็ได้รับความสนใจและการตอบรับเป็นอย่างดีของนักเรียน เพื่อที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาต่อยอดตัวเองต่อไปในอนาคต


โครงการนี้ถือเป็นความร่วมมือระหว่างหลายส่วนราชการ ทั้งสถานกงสุลใหญ่ นครซิดนีย์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การบินไทย และ กระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลีย โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ ช่วยประสานงานกับโรงเรียน และจัดหาที่พักตลอดโครงการ

ผอ.รุจิรัศมิ์ ฉัตรเฉลิมกิจ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานซิดนีย์ ช่วยจัดกิจกรรมท่องเที่ยวแหล่งวัฒนธรรมไทยในจังหวัดอุบลฯ และกิจกรรมเรียนรู้ศิลปะมวยไทย ระหว่างกำหนดการในกรุงเทพฯ ส่วน ผอ.ปริญญ์ อยู่ประเสริฐ ผจก.การบินไทย ซิดนีย์ ช่วยจัดบัตรโดยสารในราคาพิเศษ รวมทั้งหายานพาหนะให้กับคณะนักศึกษาในระหว่างดำเนินกิจกรรมในกรุงเทพฯ ส่วนนักศึกษาอาสาสมัครจะออกค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายส่วนตัวเองทั้งหมด.


30 ทูตเยาวชนออสเตรเลียน-ไทย หรือ Australian Thai Youth Ambassador Program เยือนไทยระหว่าง 14 ม.ค.-12 ก.พ. 59 ที่ จ.อุบลราชธานี เพื่อฝึกเด็กไทยให้สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติได้ 27 ม.ค. 2559 20:51 ไทยรัฐ