วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรธ. เคาะ รธน. 270 ม. กำหนดหลังประกาศใช้ให้ ลต.ใน 15 เดือน

กรธ. เผย บทเฉพาะกาลเปิดช่อง สปท.อยู่ต่อ 1 ปี หลัง รธน.ประกาศใช้ วางกฎหากแม่น้ำ 4 สาย เล่นการเมือง ต้องลาออกภายใน 90 วัน ตีกรอบ กรธ. ทำ ก.ม.ลูก 8 เดือน อีก 5 เดือนค่อย ลต. ยันไม่กระทบโรดแม็ป พร้อมบัญญัติบทคุ้มครองการกระทำ คสช.

เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 59 ที่รัฐสภา นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ โฆษก กรธ. กล่าวภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมได้ทบทวนร่างรัฐธรรมนูญรายมาตรา และพิจารณาบางประเด็นที่ กรธ.เห็นควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเชื่อมโยงในแต่ละมาตรา เบื้องต้นร่างรัฐธรรมนูญมีทั้งหมด 270 มาตรา โดยบทเฉพาะกาล กรธ.กำหนดมาตราป้องกันการสืบทอดอำนาจ ให้นำคุณสมบัติ ส.ส. และ ส.ว. มาบังคับใช้กับ สนช. ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว. จะต้องลาออกภายใน 90 วัน นับแต่วันที่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประกาศใช้ โดยให้รวมถึง คสช. ครม. และ สปท. ที่จะลงเล่นการเมือง จะต้องลาออกจากตำแหน่งภายใน 90 วันด้วย ส่วน กรธ. ห้ามไม่ให้ลงเล่นการเมืองภายใน 2 ปี นับแต่วันที่รัฐธรรมนูญใหม่ประกาศใช้ ทั้งนี้ กรธ.กำหนดให้ สนช.ทำหน้าที่ต่อไป จนกว่าจะเปิดประชุมรัฐสภาครั้งแรก ขณะเดียวกันยังกำหนดให้ สปท. อยู่ในตำแหน่งต่ออีก 1 ปี หลังรัฐธรรมนูญประกาศใช้ เพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนการปฏิรูปให้แล้วเสร็จ

นายชาติชาย กล่าวต่อว่า ในส่วนของ กรธ.ให้ทำหน้าที่ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ 10 ฉบับให้แล้วเสร็จภายใน 8 เดือน และส่งให้ สนช. และศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน ซึ่งหาก พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งแล้วเสร็จ ก่อน 5 ฉบับ คือ 1. พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 2. พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 3. พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 4. พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. และ 5. พ.ร.บ.ว่าด้วยวินัยการเงินการคลัง และการงบประมาณ ประกาศใช้ก็สามารถจัดการเลือกตั้ง โดยต้องทำภายใน 150 วัน หรือ 5 เดือน จึงทำให้รัฐบาลชุดนี้อยู่ในตำแหน่งอย่างน้อยอีก 15 เดือน และให้พ้นจากตำแหน่งหลังมีรัฐบาลชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวจะไม่กระทบกับโรดแม็ปเลือกตั้งทั่วไป ของ คสช.ในปี 2560 แต่อย่างใด

นายชาติชาย กล่าวอีกว่า ในส่วนของการดำรงตำแหน่งของกรรมการในองค์กรอิสระต่างๆ ที่มีอยู่ก่อนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่บังคับใช้นั้น กรธ.กำหนดให้ไปเขียนไว้ใน พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรนั้นๆ ซึ่งจะมีผลให้กรรมการในองค์กรใดอยู่ต่อ หรือต้องสรรหาใหม่ต้องพิจารณาตามความเหมาะสม โดยจะไม่ให้สิทธิกรรมการในองค์กรอิสระใดแสดงความเห็น เพื่อให้คงสถานะตัวเองให้อยู่ต่อไป อย่างไรก็ตาม กรธ.ยังได้กำหนดบทบัญญัติเพื่อรับรอง หรือคุ้มครองการกระทำใดๆ ของ คสช. ซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี 2557 ด้วย เพราะหากไม่มีบทเฉพาะกาลรับรองบ้านเมืองจะเกิดสุญญากาศทางอำนาจ

กรธ. เผย บทเฉพาะกาลเปิดช่อง สปท.อยู่ต่อ 1 ปี หลัง รธน.ประกาศใช้ วางกฎหากแม่น้ำ 4 สาย เล่นการเมือง ต้องลาออกภายใน 90 วัน ตีกรอบ กรธ. ทำ ก.ม.ลูก 8 เดือน อีก 5 เดือนค่อย ลต. ยันไม่กระทบโรดแม็ป 27 ม.ค. 2559 18:10 27 ม.ค. 2559 18:31 ไทยรัฐ