วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ในหลวง-พระราชินี พระราชทานความช่วยเหลือ ครอบครัว ด.ญ.ชาวยโสธร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร ชาว อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร เป็นทุนสนับสนุนที่อยู่อาศัย การศึกษาต่อเนื่อง ประกอบอาชีพเกษตรกรรม...

วันที่ 27 มกราคม 2559 พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธี ในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานความช่วยเหลือแก่ ครอบครัวของเด็กหญิงบุญสิตา วงศ์งาม ราษฎรตำบลสงยาง อำเภอมหาชนะชัย ครอบครัวนายอานนท์ สนิทหลาย ราษฎรตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม และครอบครัวนางสาวดวงฤทัย ปกป้อง ราษฎรตำบลดงเจริญ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดสกลนคร ซึ่งได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ และได้รับพระราชทานความช่วยเหลือทุนสนับสนุนเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ทุนการศึกษาต่อเนื่อง การประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม และสิ่งของพระราชทาน

ต่อจากนั้น พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ผู้แทนสำนักราชเลขาธิการ นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พันเอกณัฐ ศรีอินทร์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 16 ค่ายบดินทรเดชา และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมกันมอบถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 600 ถุง แก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอมหาชนะชัย

ในการนี้ หน่วยแพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มาให้การรักษาพยาบาล และบริการด้านทันตกรรมแก่ราษฎรในพื้นที่ รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานอัยการสูงสุด ได้มาร่วมให้บริการด้านกฎหมาย และให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วย.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร ชาว อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร เป็นทุนสนับสนุนที่อยู่อาศัย การศึกษาต่อเนื่อง ประกอบอาชีพเกษตรกรรม... 27 ม.ค. 2559 17:48 27 ม.ค. 2559 18:47 ไทยรัฐ