วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ในหลวง' พระราชทานผ้าห่ม นร. ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 29 แก้ภัยหนาว

ผอ. ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 29 จ.ศรีสะเกษ ดีใจ 'ในหลวง' ทรงห่วงใยพสกนิกร จัดส่งผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มอบให้นักเรียน ช่วยบรรเทาความหนาวเย็น ไม่ให้ป่วยไข้จากสภาพอากาศที่แปรปรวนในช่วงนี้...

เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 59 นายยุทธนา วิริยะกิตติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความหนาวเย็น โดยมี นายดำริห์ ยอดสุรางค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 พร้อมคณะครูอาจารย์ให้การต้อนรับ นายทวีศักดิ์ สิงห์ดง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ ฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรง ได้แผ่ปกคลุมพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ทำให้มีอากาศหนาวเย็นมาตั้งแต่วันที่ 23 ม.ค. 59 และคาดว่าจะมีอากาศหนาวเย็นต่อไปอีกระยะหนึ่ง

ทั้งนี้ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มอบให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดส่งผ้าห่มกันหนาวพระราชทานเพื่อมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ ที่เข้าศึกษาใหม่ในสถานศึกษา ประกอบด้วย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 รวมถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 พร้อมทั้งนักเรียนที่เข้าเรียนระหว่างภาคเรียน รวมจำนวน 324 คน เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความหนาวเย็น นักเรียนจะได้ไม่ป่วยไข้จากอากาศหนาว

ด้าน นายยุทธนา กล่าวว่า การได้รับผ้าห่มกันหนาวพระราชทานในวันนี้ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความรัก ความห่วงใย ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีต่อนักเรียน เนื่องจากสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ช่วงนี้ ดังนั้น นักเรียนทุกคนต้องดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้มีความอบอุ่นอยู่เสมอ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง ทั้งด้านการเรียนและการพัฒนาทักษะชีวิต โดยยึดถือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว.

ผอ. ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 29 จ.ศรีสะเกษ ดีใจ 'ในหลวง' ทรงห่วงใยพสกนิกร จัดส่งผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มอบให้นักเรียน ช่วยบรรเทาความหนาวเย็น ไม่ให้ป่วยไข้จากสภาพอากาศที่แปรปรวนในช่วงนี้... 27 ม.ค. 2559 16:37 ไทยรัฐ