บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ในหลวง' พระราชทานผ้าห่ม นร. ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 29 แก้ภัยหนาว

ผอ. ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 29 จ.ศรีสะเกษ ดีใจ 'ในหลวง' ทรงห่วงใยพสกนิกร จัดส่งผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มอบให้นักเรียน ช่วยบรรเทาความหนาวเย็น ไม่ให้ป่วยไข้จากสภาพอากาศที่แปรปรวนในช่วงนี้...

เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 59 นายยุทธนา วิริยะกิตติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความหนาวเย็น โดยมี นายดำริห์ ยอดสุรางค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 พร้อมคณะครูอาจารย์ให้การต้อนรับ นายทวีศักดิ์ สิงห์ดง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ ฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรง ได้แผ่ปกคลุมพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ทำให้มีอากาศหนาวเย็นมาตั้งแต่วันที่ 23 ม.ค. 59 และคาดว่าจะมีอากาศหนาวเย็นต่อไปอีกระยะหนึ่ง

ทั้งนี้ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มอบให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดส่งผ้าห่มกันหนาวพระราชทานเพื่อมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ ที่เข้าศึกษาใหม่ในสถานศึกษา ประกอบด้วย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 รวมถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 พร้อมทั้งนักเรียนที่เข้าเรียนระหว่างภาคเรียน รวมจำนวน 324 คน เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความหนาวเย็น นักเรียนจะได้ไม่ป่วยไข้จากอากาศหนาว

ด้าน นายยุทธนา กล่าวว่า การได้รับผ้าห่มกันหนาวพระราชทานในวันนี้ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความรัก ความห่วงใย ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีต่อนักเรียน เนื่องจากสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ช่วงนี้ ดังนั้น นักเรียนทุกคนต้องดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้มีความอบอุ่นอยู่เสมอ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง ทั้งด้านการเรียนและการพัฒนาทักษะชีวิต โดยยึดถือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว.