วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คร. เผย อาการผู้ป่วยเมอร์สดีขึ้นเล็กน้อย ยังไม่พบผู้ใกล้ชิดติดเชื้อ

กรมควบคุมโรค เผย อาการผู้ป่วยโรคเมอร์สที่พักรักษาตัวว่า อาการทั่วไปดีขึ้นเล็กน้อย ยังคงพักรักษาตัวในห้องแยกโรคอย่างใกล้ชิด ส่วนการติดตามผู้สัมผัสยังไม่พบเชื้อ โดยได้เดินทางออกนอกประเทศแล้ว 12 คน เหลืออีก 28 คนที่ยังอยู่ในความดูแลของสาธารณสุข...

เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 59 นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงความคืบหน้าอาการผู้ป่วยยืนยันโรคเมอร์สที่นอนพักรักษาตัวที่ สถาบันบำราศนราดูร ว่า วันนี้ผู้ป่วยไม่มีไข้ หายใจหอบเล็กน้อยต้องให้ออกซิเจนต่อไป รับประทานอาหารได้ ลุกเดินได้ โดยสรุปอาการทั่วไปดีขึ้นเล็กน้อย ยังพักรักษาตัวในห้องแยกโรค เฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิด

ส่วนการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวน 40 คน ทุกคนสบายดี ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อโรคเมอร์ส โดยได้เดินทางออกนอกประเทศไทยไปแล้ว 12 คน ซึ่งได้ดำเนินการตามกรอบกฎอนามัยระหว่างประเทศ และยังคงเหลือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอีก 28 คน ที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย ญาติ 1 คน คนขับแท็กซี่ 2 คน เจ้าหน้าที่โรงแรม 4 คน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 11 คน ผู้โดยสารบนเครื่องบิน 10 คน (เป็นคนไทย 4 คน ต่างชาติ 6 คน) ยังเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ 6 คน เป็นชาวต่างชาติทั้งหมด

ทั้งนี้ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้เฝ้าระวังผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคเมอร์สที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง มีทั้งสิ้น 4 คน เป็นชาวชายต่างชาติ 3 คน ประกอบด้วย ตุรกี 1 คน โอมาน 2 คน และหญิงไทย 1 คน ทุกคนผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการหาเชื้อเมอร์สเป็นลบ

สถานการณ์โรคดังกล่าวในปัจจุบัน พบผู้ป่วยยืนยันในประเทศ 1 ราย เป็นชายอายุ 71 ปี ชาวตะวันออกกลาง ส่วนสถานการณ์ทั่วโลก ณ วันที่ 26 มกราคม 2559 องค์การอนามัยโลกพบผู้ป่วยทั้งสิ้น 1,626 ราย เสียชีวิต 586 ราย ใน 26 ประเทศ

กรมควบคุมโรค เผย อาการผู้ป่วยโรคเมอร์สที่พักรักษาว่า อาการทั่วไปดีขึ้นเล็กน้อย ยังคงพักรักษาตัวในห้องแยกโรคอย่างใกล้ชิด ส่วนการติดตามผู้สัมผัสยังไม่พบเชื้อ โดยได้เดินทางออกนอกประเทศแล้ว 12 คน เหลืออีก 28 คน... 27 ม.ค. 2559 15:37 27 ม.ค. 2559 16:22 ไทยรัฐ