บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คร. เผย อาการผู้ป่วยเมอร์สดีขึ้นเล็กน้อย ยังไม่พบผู้ใกล้ชิดติดเชื้อ

กรมควบคุมโรค เผย อาการผู้ป่วยโรคเมอร์สที่พักรักษาตัวว่า อาการทั่วไปดีขึ้นเล็กน้อย ยังคงพักรักษาตัวในห้องแยกโรคอย่างใกล้ชิด ส่วนการติดตามผู้สัมผัสยังไม่พบเชื้อ โดยได้เดินทางออกนอกประเทศแล้ว 12 คน เหลืออีก 28 คนที่ยังอยู่ในความดูแลของสาธารณสุข...

เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 59 นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงความคืบหน้าอาการผู้ป่วยยืนยันโรคเมอร์สที่นอนพักรักษาตัวที่ สถาบันบำราศนราดูร ว่า วันนี้ผู้ป่วยไม่มีไข้ หายใจหอบเล็กน้อยต้องให้ออกซิเจนต่อไป รับประทานอาหารได้ ลุกเดินได้ โดยสรุปอาการทั่วไปดีขึ้นเล็กน้อย ยังพักรักษาตัวในห้องแยกโรค เฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิด

ส่วนการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวน 40 คน ทุกคนสบายดี ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อโรคเมอร์ส โดยได้เดินทางออกนอกประเทศไทยไปแล้ว 12 คน ซึ่งได้ดำเนินการตามกรอบกฎอนามัยระหว่างประเทศ และยังคงเหลือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอีก 28 คน ที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย ญาติ 1 คน คนขับแท็กซี่ 2 คน เจ้าหน้าที่โรงแรม 4 คน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 11 คน ผู้โดยสารบนเครื่องบิน 10 คน (เป็นคนไทย 4 คน ต่างชาติ 6 คน) ยังเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ 6 คน เป็นชาวต่างชาติทั้งหมด

ทั้งนี้ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้เฝ้าระวังผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคเมอร์สที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง มีทั้งสิ้น 4 คน เป็นชาวชายต่างชาติ 3 คน ประกอบด้วย ตุรกี 1 คน โอมาน 2 คน และหญิงไทย 1 คน ทุกคนผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการหาเชื้อเมอร์สเป็นลบ

สถานการณ์โรคดังกล่าวในปัจจุบัน พบผู้ป่วยยืนยันในประเทศ 1 ราย เป็นชายอายุ 71 ปี ชาวตะวันออกกลาง ส่วนสถานการณ์ทั่วโลก ณ วันที่ 26 มกราคม 2559 องค์การอนามัยโลกพบผู้ป่วยทั้งสิ้น 1,626 ราย เสียชีวิต 586 ราย ใน 26 ประเทศ