วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สศค. มั่นใจโครงการ ศก.ฐานราก เม็ดเงินไม่รั่วไหล ดัน จีดีพีปีนี้ โต 0.15%

สศค. คาด โครงการเพิ่มความเข้มแข็ง ศก.ฐานราก กระตุ้นจีดีพีปีนี้ โต 0.15% จากเดิมประมาณการโต 3.8% เผย โครงการดังกล่าวช่วยส่งเสริมศักยภาพในการประกอบอาชีพ ยัน ไม่เกิดปัญหาเม็ดเงินรั่วไหล...

เมื่อวันที่ 27 ม.ค. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวถึง ครม.( 26 ม.ค.) มีมติอนุมัติจัดสรรงบประมาณ 35,000 ล้านบาท โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ โดยเชื่อว่าจะมีการเบิกจ่ายเงินได้ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้จัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ซึ่งมีทั้งหมด 79,556 กองทุน กองทุนละไม่เกิน 5 แสนบาท โดยหลังจากเม็ดเงินโครงการดังกล่าวลงไปในแต่ละหมู่บ้าน แต่ละชุมชนแล้ว จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในปี 59 ให้เพิ่มขึ้นได้อีก 0.15% จากล่าสุดที่ สศค.ประมาณการไว้ว่าปีนี้เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ 3.8%

สำหรับ โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน เช่น ยุ้งฉางชุมชน โรงตากพืชผลทางการเกษตร โรงสีชุมชน โรงผลิตปุ๋ยประจำชุมชน การจัดทำแหล่งเก็บน้ำในชุมชน และเครื่องจักรสำหรับแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น รวมทั้งการใช้เพื่อการดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่ชุมชนเห็นว่าเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมศักยภาพในการประกอบอาชีพ และความเป็นอยู่ให้ชุมชนดีขึ้น

พร้อมมั่นใจการจัดสรรงบประมาณให้แต่ละชุมชน หรือแต่ละหมู่บ้านในโครงการดังกล่าวนี้ จะไม่เกิดปัญหาเม็ดเงินรั่วไหล เนื่องจากสำนักงานกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติได้มีการวางกฎระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินให้แต่ละกองทุนในแต่ละหมู่บ้านอย่างรอบคอบ ขณะเดียวกันในจำนวนหมู่บ้าน และชุมชนทั้งหมดกว่า 7.9 หมื่นหมู่บ้านนั้น ก็มีหมู่บ้านที่มีการจัดอันดับไว้เป็นระดับ A และระดับ B มากถึงเกือบ 6 หมื่นหมู่บ้าน ซึ่งมีผลงานในการบริหารจัดงานเงินในกองทุนที่ได้รับไปก่อนหน้านี้อย่างเป็นระบบ และมีการนำเงินไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ.

สศค. คาด โครงการเพิ่มความเข้มแข็ง ศก.ฐานราก กระตุ้นจีดีพีปีนี้ โต 0.15% จากเดิมประมาณการโต 3.8% เผย โครงการดังกล่าวช่วยส่งเสริมศักยภาพในการประกอบอาชีพ ยัน ไม่เกิดปัญหาเม็ดเงินรั่วไหล... 27 ม.ค. 2559 14:57 27 ม.ค. 2559 15:29 ไทยรัฐ