วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'สุขุมพันธุ์' เซ็นคำสั่งตั้ง 'อำนวย-บรรจง' นั่งที่ปรึกษาผู้ว่าฯ กทม.แล้ว

"สุขุมพันธุ์" เซ็นคำสั่งแต่งตั้ง "อำนวย-บรรจง" เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการ กทม. แทน พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ ที่ตัดสินใจ ยื่นใบลาออกแล้ว มีผลตั้งแต่ 1 ก.พ. 2559   

วันที่ 27 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เซ็นคำสั่ง แต่งตั้งให้ 1. นายบรรจง สุขดี  2. พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ อดีตที่ปรึกษาผู้ว่าฯ กทม.ได้ตัดสินใจยื่นใบลาออก โดยให้เหตุผลว่า มีกิจกรรมงานในครอบครัวต้องรับผิดชอบ จึงไม่สามารภทำงานให้ กทม.ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย 

คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 283 /2559

เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

เพื่อให้การบริหารราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 49 (3) และมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 จึงแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจำนวน 2 ราย ดังนี้

1.นายบรรจง สุขดี

2.พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

สั่ง ณ วันที่ 26 มกราคม 2559

(ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

"สุขุมพันธุ์" เซ็นคำสั่งแต่งตั้ง "อำนวย-บรรจง" เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการ กทม. แทน พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ ที่ตัดสินใจ ยื่นใบลาออกแล้ว มีผลตั้งแต่ 1 ก.พ. 2559 27 ม.ค. 2559 14:56 27 ม.ค. 2559 15:16 ไทยรัฐ