บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คลัง ยันปี 59 ไทยมีสภาพคล่องลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ไม่จำเป็นกู้ AIIB

สศค. เผย ไทยยังไม่มีความจำเป็นต้องกู้เงินจาก AIIB เพื่อใช้ในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เหตุ ยังมีสภาพคล่องสูง ขณะที่ ปีหน้ายังต้องพิจารณาต่อ ชี้ ขึ้นอยู่กับหลายองค์ประกอบ...

ภายหลัง ครม. (26 ม.ค.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ อนุมัติวงเงินลงทุนในการจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (Asian Infrastructure Development Bank: AIIB)  และร่างพ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบทของความตกลงที่ร่วมลงนามไปเมื่อ 29 ก.ย.2558 ซึ่งจะเข้าสู่การพิจารณาของสนช.เพื่อเข้าเป็นสมาชิกของธนาคารอย่างสมบูรณ์

ล่าสุดวันที่ 27 ม.ค. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า แม้ประเทศไทยจะเริ่มมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่อยู่หลายโครงการในขณะนี้ แต่มองว่าปีนี้อาจยังไม่มีความจำเป็นต้องกู้เงินจากธนาคาร AIIB เนื่องจากไทยยังมีสภาพคล่องสูง ส่วนในปีหน้าคงต้องพิจารณาจากตลาดในประเทศ รวมทั้งสภาพคล่องภายในประเทศที่เหลืออยู่ก่อนว่ามีความจำเป็นที่จะต้องขอกู้ หรือไม่ ต้องขึ้นกับหลายองค์ประกอบ ซึ่งหลักการกู้เงินจาก AIIB เป็นในลักษณะเช่นเดียวกับ World Bank และ ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB)

ทั้งนี้ วงเงินลงทุนรวมทั้งหมดในการจัดตั้งธนาคาร AIIB อยู่ที่ 1 แสนล้านดอลลาร์ โดยประเทศไทยถือเป็นประเทศสมาชิกที่จะใส่เงินทุนลงไปในการจัดตั้งธนาคาร AIIB สูงสุดเป็นอันดับ 10 จากจำนวนสมาชิกทั้งหมด 57 ประเทศ โดยไทยจะใส่เงินทุนลงไป 1.4275% หรือคิดเป็นเงินราว 285.51 ล้านดอลลาร์ แบ่งการชำระเงินไว้ 5 ปี ปีละประมาณ 57 ล้านดอลลาร์

มีรายงานว่า ที่ผ่านมากระทรวงการคลังมีความริเริ่มในการจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย เพื่อเป็นกลไกทางการเงินระหว่างประเทศในระดับพหุภาคี ที่เน้นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย เริ่มขึ้นเมื่อเดือนต.ค. 2556 โดยประเทศไทยได้เข้าร่วมหารือในฐานะสมาชิกผู้ก่อตั้ง ร่วมกับประเทศอื่นๆ ทั้งในและนอกภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งสิ้น 57 ประเทศ โดยขณะนี้มีประเทศสมาชิกที่ให้สัตยาบันแล้ว 30 ประเทศ ซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2559 AIIB ได้มีพิธีเปิดทำการธนาคารอย่างเป็นทางการ ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

นอกจากนี้ การเปิดดำเนินการของ ธนาคาร AIIB ถือเป็นการเพิ่มแหล่งเงินทุนทางเลือกสำหรับการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน และในสาขาการผลิตที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาของประเทศสมาชิกรวมถึง ประเทศไทย โดยภูมิภาคเอเชียยังมีความต้องการเงินลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในระยะยาวเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในด้านพลังงาน การคมนาคมขนส่ง และการสื่อสาร ซึ่งการดำเนินงานของธนาคารจะสอดคล้องกับแนวนโยบายของ รัฐบาลไทยในอันที่จะส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างกันของประเทศ สมาชิกในภูมิภาค การพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เพื่อลดช่องว่างของระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวต่อไป.