วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คลัง ยันปี 59 ไทยมีสภาพคล่องลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ไม่จำเป็นกู้ AIIB

สศค. เผย ไทยยังไม่มีความจำเป็นต้องกู้เงินจาก AIIB เพื่อใช้ในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เหตุ ยังมีสภาพคล่องสูง ขณะที่ ปีหน้ายังต้องพิจารณาต่อ ชี้ ขึ้นอยู่กับหลายองค์ประกอบ...

ภายหลัง ครม. (26 ม.ค.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ อนุมัติวงเงินลงทุนในการจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (Asian Infrastructure Development Bank: AIIB)  และร่างพ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบทของความตกลงที่ร่วมลงนามไปเมื่อ 29 ก.ย.2558 ซึ่งจะเข้าสู่การพิจารณาของสนช.เพื่อเข้าเป็นสมาชิกของธนาคารอย่างสมบูรณ์

ล่าสุดวันที่ 27 ม.ค. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า แม้ประเทศไทยจะเริ่มมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่อยู่หลายโครงการในขณะนี้ แต่มองว่าปีนี้อาจยังไม่มีความจำเป็นต้องกู้เงินจากธนาคาร AIIB เนื่องจากไทยยังมีสภาพคล่องสูง ส่วนในปีหน้าคงต้องพิจารณาจากตลาดในประเทศ รวมทั้งสภาพคล่องภายในประเทศที่เหลืออยู่ก่อนว่ามีความจำเป็นที่จะต้องขอกู้ หรือไม่ ต้องขึ้นกับหลายองค์ประกอบ ซึ่งหลักการกู้เงินจาก AIIB เป็นในลักษณะเช่นเดียวกับ World Bank และ ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB)

ทั้งนี้ วงเงินลงทุนรวมทั้งหมดในการจัดตั้งธนาคาร AIIB อยู่ที่ 1 แสนล้านดอลลาร์ โดยประเทศไทยถือเป็นประเทศสมาชิกที่จะใส่เงินทุนลงไปในการจัดตั้งธนาคาร AIIB สูงสุดเป็นอันดับ 10 จากจำนวนสมาชิกทั้งหมด 57 ประเทศ โดยไทยจะใส่เงินทุนลงไป 1.4275% หรือคิดเป็นเงินราว 285.51 ล้านดอลลาร์ แบ่งการชำระเงินไว้ 5 ปี ปีละประมาณ 57 ล้านดอลลาร์

มีรายงานว่า ที่ผ่านมากระทรวงการคลังมีความริเริ่มในการจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย เพื่อเป็นกลไกทางการเงินระหว่างประเทศในระดับพหุภาคี ที่เน้นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย เริ่มขึ้นเมื่อเดือนต.ค. 2556 โดยประเทศไทยได้เข้าร่วมหารือในฐานะสมาชิกผู้ก่อตั้ง ร่วมกับประเทศอื่นๆ ทั้งในและนอกภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งสิ้น 57 ประเทศ โดยขณะนี้มีประเทศสมาชิกที่ให้สัตยาบันแล้ว 30 ประเทศ ซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2559 AIIB ได้มีพิธีเปิดทำการธนาคารอย่างเป็นทางการ ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

นอกจากนี้ การเปิดดำเนินการของ ธนาคาร AIIB ถือเป็นการเพิ่มแหล่งเงินทุนทางเลือกสำหรับการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน และในสาขาการผลิตที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาของประเทศสมาชิกรวมถึง ประเทศไทย โดยภูมิภาคเอเชียยังมีความต้องการเงินลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในระยะยาวเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในด้านพลังงาน การคมนาคมขนส่ง และการสื่อสาร ซึ่งการดำเนินงานของธนาคารจะสอดคล้องกับแนวนโยบายของ รัฐบาลไทยในอันที่จะส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างกันของประเทศ สมาชิกในภูมิภาค การพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เพื่อลดช่องว่างของระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวต่อไป.

สศค. เผย ไทยยังไม่มีความจำเป็นต้องกู้เงินจาก AIIB เพื่อใช้ในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เหตุ ยังมีสภาพคล่องสูง ขณะที่ ปีหน้ายังต้องพิจารณาต่อ ชี้ ขึ้นอยู่กับหลายองค์ประกอบ... 27 ม.ค. 2559 14:43 27 ม.ค. 2559 15:22 ไทยรัฐ