วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ไทย' รั้งอันดับ 76 คอร์รัปชันโลก เผย 'เดนมาร์ก' ครองแชมป์ 2 ปีซ้อน

ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ปี 2015 ชี้ 'เดนมาร์ก' ครองแชมป์สองปีซ้อน ขณะที่ไทยอยู่อันดับ 76 จากทั่วโลก 168 ประเทศ และเป็นอับดับ 3 ในภูมิภาคอาเซียน...

ดร.จุรี วิจิตรวาทการ เลขาธิการมูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย (Transparency Thailand) เปิดเผยผลการจัดอันดับ ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ประจำปี 2558 ประเทศไทย ได้ 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในกลุ่มประเทศอาเซียน ขยับขึ้นมาจากอันดับที่ 85 เมื่อปีก่อน

ในการจัดอันดับประจำปี 2558 น้ี องคก์รเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ได้จัดอันดับประเทศทั้งหมด 168 ประเทศทั่วโลก ปรากฏว่า ประเทศเดนมาร์ก ได้คะแนนสูงสุด 91 คะแนน สามารถรักษาแชมป์เป็นอันดับหนึ่งได้สองปีซ้อน ขณะที่ประเทศที่ได้คะแนนลดลงจากเดิมอย่างมากกว่าปีที่แล้ว ได้แก่ บราซิล กัวเตมาลา และเลโซโธและเมื่อเปรียบเทียบอันดับเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน ประเทศไทยมีคะแนนเป็นอันดับที่สาม รองจาก สิงคโปร์และมาเลเซีย ส่วนประเทศบรูไนไม่ได้อยู่ในการจัดอันดับคร้ังน้ี

ดร. จุรี กล่าวว่า “การจัดอันดับคอร์รัปชัน เป็นวิธีการกระตุ้นให้ผู้คนทั่วโลกหันมาสนใจปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน ว่า เป็นปัญหาร่วมกันของคนทั้งโลก ไม่ใช่เป็นปัญหาของประเทศกำลังพัฒนา หรือเป็นปัญหาของประเทศใดประเทศหน่ึงเท่านั้น โดยประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมานั้นจะเห็นได้ว่า มีความตื่นตัวต่อการแก้ไขปัญหาเป็นอย่างมาก ทุกภาคส่วนได้ริเริ่มผลักดัน และพยายามแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง โดยเฉพาะด้านการปลุกจิตสำนึกและการป้องกัน ไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนให้ใช้หลักสูตร “โตไปไม่โกง” ในโรงเรียนทั่วประเทศ การสร้าง “สำนึกไทย ไม่โกง” แก่ประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ การออกพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกเพื่อช่วยให้การดำเนินงานของภาคธุรกิจเอกชน เมื่อต้องขออนุมัติหรือใบอนุญาตจากภาครัฐมีความรวดเร็วและเที่ยงธรรม

รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ หรือแม้แต่ในรัฐธรรมนูญที่กำลังร่างกันอยู่ ก็มีกลไกพิเศษหลายอย่างที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันโดยเฉพาะ สิ่งสำคัญที่จะทำให้การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันได้ผลอย่างยั่งยืนนั้น คนในสังคมต้องมีค่านิยมที่ถูกต้อง ซึ่งควรปลูกฝังและสร้างการรับรู้ค่านิยมที่ถูกต้องตั้งแต่วัยเด็ก ผู้ใหญ่ควรเป็นตัวอย่างที่ดี สื่อก็ต้องช่วยกระตุ้น และตอกย้ำให้คนในสังคมรับรู้ซึมซับอย่างสม่ำเสมอ”

9 อันดับ ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันในภูมิภาคอาเซียนปี 2558

1. สิงคโปร์ (58)
2. มาเลเซีย (50)
3. ไทย (38)
4. อินโดนีเซีย (36)
5. ฟิลิปปินส์ (35)
6. เวียดนาม (31)
7. ลาว (26)
8. พม่า (22)
9. กัมพูชา (21)

ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ปี 2015 ชี้ 'เดนมาร์ก' ครองแชมป์สองปีซ้อน ขณะที่ไทยอยู่อันดับ 76 จากทั่วโลก 168 ประเทศ และเป็นอับดับ 3 ในภูมิภาคอาเซียน.. 27 ม.ค. 2559 14:29 27 ม.ค. 2559 15:03 ไทยรัฐ