วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สปท. ชงที่ประชุมแม่น้ำ 3 สาย วาง 5 วาระ ปฏิรูป

"อลงกรณ์" เผย สปท. ชง 5 วาระปฏิรูป ต่อที่ประชุมแม่น้ำ 3 สาย "สปท.-สนช.-ครม." เร่งให้เสร็จภายในรัฐบาล คสช. เผย จ่อถกร่าง รธน. 3 ก.พ. นี้

เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 59 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) คนที่ 1 ให้สัมภาษณ์ก่อนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานรวม 3 ฝ่าย คณะรัฐมนตรี (ครม.) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และ สปท. หรือวิปแม่น้ำ 3 สาย ว่า การประชุมในวันนี้ (27 ม.ค.) จะมีการจัดลำดับความสำคัญของการปฏิรูป ซึ่ง สปท. เสนอให้มี 5 วาระสำคัญที่จะต้องปฏิรูปให้แล้วเสร็จภายในรัฐบาลนี้ ได้แก่ 1. การลดความเหลื่อมล้ำ 2. การปราบปรามการทุจริต 3. การปฏิรูปการเมือง 4. การปฏิรูปเศรษฐกิจ และ 5. การปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการตำรวจ นอกจากนี้ยังนำข้อเสนอของ สปท. เกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรใหม่และกฎหมายใหม่มาหารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสำนักงบประมาณ เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ 

นายอลงกรณ์ ยังกล่าวถึงความคืบหน้าการสร้างความปรองดอง ว่า สปท. คาดว่าจะใช้เวลา 5-6 เดือนนับจากนี้ ในการรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและกลุ่มการเมือง รวมถึงคาดว่าจะมีกลไกในการสร้างความปรองดองที่เป็นรูปธรรมอย่างช้าที่สุดในปลายปีนี้ อาจเป็นรูปแบบของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ที่ได้รับความเห็นชอบจากแม่น้ำ 5 สาย เนื่องจากการแก้ปัญหาความขัดแย้งเป็นปัจจัยสำคัญในการมีประชาธิปไตยที่ยั่งยืน ส่วนการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญนั้น สปท. สนช. และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) จะหารือร่วมกันเกี่ยวกับบทบัญญัติในร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกในวันที่ 3 ก.พ. นี้ ขณะเดียวกันขอให้พรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญอย่างรอบคอบ ไม่ใช้อคติในการพิจารณาหรือตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ เพราะร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศต่อไปในอนาคต.

"อลงกรณ์" เผย สปท. ชง 5 วาระ ปฏิรูป ต่อที่ประชุมแม่น้ำ 3 สาย "สปท.-สนช.-ครม." เร่งให้เสร็จภายในรัฐบาล คสช. เผย จ่อถกร่าง รธน. 3 ก.พ. นี้ 27 ม.ค. 2559 13:44 ไทยรัฐ