วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทั้งสวยทั้งเก่ง! 'น้องอี๊ฟ' ผู้อัญเชิญพระเกี้ยว งานบอลประเพณีจุฬาฯ-มธ.

สวย เก่ง ไม่ธรรมดา! 'น้องอี๊ฟ' ลูกหลานชาว อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ผู้ได้รับคัดเลือกอัญเชิญพระเกี้ยว ฝ่ายหญิง งานฟุตบอลประเพณี ธรรมศาสตร์-จุฬาฯ ครั้งที่ 71 เผย ปัจจุบัน ศึกษาอยู่คณะอักษรศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย...

งานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์–จุฬาฯ เป็นงานจัดการแข่งขันฟุตบอลระหว่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 71 กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งในปีนี้ นางสาวมาริษา จันทร์ธนวงษ์ หรือ อี๊ฟ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้อัญเชิญพระเกี้ยวฝ่ายหญิง

ทั้งนี้ นางสาวมาริษา จันทร์ธนวงษ์ เป็นลูกหลานชาวอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เป็นบุตรของนายวรวิทย์-นางสุจินดา จันทร์ธนวงษ์ อยู่บ้านเลขที่ 54 ถนนพหลโยธิน ในเขตเทศบาลเมืองตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ประกอบอาชีพผู้รับเหมาก่อสร้าง คือ หจก.จันทร์วงษ์ศิลา และ บริษัท ศิลาเทียบทอง จำกัด

นางสาวมาริษา มีพี่น้อง รวม 3 คน คนโตชื่อ นายอาทิตย์ จันทร์ธนวงษ์ จบการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก คนที่ 2 คือ นางสาว มาริษา กำลังศึกษาอยู่คณะอักษรศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 และคนสุดท้อง คือ นายแทนไท จันทร์ธนวงษ์กำลัง ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ และสอบติดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ส่วนประวัติของ น.ส มาริษา เกิดเมื่อ วันที่ 18 พฤษภาคม 2538 อายุ 21 ปี จบชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-6 จากโรงเรียนปรียาโชติ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3 (โครงการพิเศษภาคภาษาอังกฤษ) โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โดยสอบคัดเลือกเข้าศึกษาได้ลำดับที่ 1 จบมัธยมปลาย Hunting Hills High School ปีการศึกษา 2555 ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 ในด้านวิชาการ จากประเทศแคนาดา

ปัจจุบัน กำลังศึกษาอยู่คณะอักษรศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สวย เก่ง ไม่ธรรมดา! 'น้องอี๊ฟ' ลูกหลานชาว อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ผู้ได้รับคัดเลือกอัญเชิญพระเกี้ยว ฝ่ายหญิง งานฟุตบอลประเพณี ธรรมศาสตร์- จุฬาฯ ครั้งที่ 71 เผย ปัจจุบัน ศึกษาอยู่คณะอักษรศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย... 27 ม.ค. 2559 13:02 27 ม.ค. 2559 15:25 ไทยรัฐ