วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เปิดรอบ3จ่อลดราคาประมูลรังนก

สืบเนื่องจากการสัมปทานรังนกสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 30 ก.ย.2551 มีบริษัท เค.โอ.ซี.อิมฟอตเอ็กฟอต จก. เป็นผู้ชนะประมูล ราคา 709 ล้านบาท ระยะ เวลา 7 ปี และการสัมปทานจะสิ้นสุดวันที่ 3 พ.ค. 2559 ต่อมาบริษัท เนชัล เนทเบส ยื่นฟ้องว่าการประมูลไม่โปร่งใส และศาลปกครองสูงสุดได้พิพากษา ตามศาลปกครองสงขลาจนคณะกรรมการรังนกฯ มีหนังสือแจ้งให้ บ.เค.โอ.ซีฯ ออกจากรังนกภายในวันที่ 28 พ.ย.2557 ต่อมาตัวแทนบริษัท เค.โอ.ซี.ฯ ได้ยื่นหนังสือขอคุ้มครองชั่วคราวต่อศาลภาษีอากรกลาง วันที่ 27 พ.ย.2557 ซึ่งศาลฯ ได้ให้ความคุ้มครอง และบริษัทเค.โอ.ซีฯ ได้ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจาก คณะกรรมการรังนกฯ เป็นเงิน 47 ล้านบาท ขณะที่ นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผวจ.พัทลุง ในฐานะประธานกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่น จ.พัทลุง ได้ประกาศประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่น ผู้เข้าประมูล จะต้องเสนอราคาประมูลไม่ต่ำกว่า 450 ล้านบาท และยื่นซองวันที่ 29 ธ.ค.2558 แต่ยังไม่มีผู้ใดเข้ามา ติดต่อซื้อเอกสารประมูลแม้แต่รายเดียว

ต่อมานายวินัยได้เรียกประชุมคณะกรรมการรังนก ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขยายการขาย เอกสารประมูลรังนกรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 ธ.ค.2558 ถึงวันที่ 4 ม.ค.2559 และเปิดขายเอกสารการยื่นประมูล รังนกฯ วันที่ 5-25 ม.ค.2559 ส่วนการยื่นประมูลสัมปทาน รังนกจะมีขึ้นในวันที่ 16 ก.พ.2559 แต่ยังไม่มีบริษัท รังนกเข้ามาซื้อเอกสารการประมูลแต่อย่างใดนั้น

นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผวจ.พัทลุง ประธานกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่น จ.พัทลุง กล่าวว่า เมื่อยังไม่มีผู้เข้ามาซื้อเอกสารยื่นซองสัมปทาน รังนกทั้งๆที่เปิดขายไปแล้ว 2 รอบ ทางคณะกรรมการ รังนกฯ ก็จะจัดประชุมอีกครั้ง เพื่อพิจารณาดำเนินงาน ในการประกาศรายละเอียดสัมปทานรังนกรอบที่ 3 การประชุมคณะกรรมการรังนกฯ ในครั้งนี้จะนำข้อมูล สถิติการประมูลรังนกของจังหวัดต่างๆมาเป็นข้อมูลในการพิจารณาอีกครั้ง ซึ่งเป็นไปได้สูงที่จะปรับลด จำนวนเงินประมูลรังนก รวมทั้งค่าประกันสัญญาและค่าประกันซองให้ต่ำลงมา เพื่อเปิดโอกาสให้มี ผู้เข้ามาซื้อซองเอกสารการยื่นประมูลรังนก แต่ในขณะนี้ยังไม่สามารถเผยรายละเอียดได้จนกว่าจะได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการรังนกฯ.

สืบเนื่องจากการสัมปทานรังนกสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 30 ก.ย.2551 มีบริษัท เค.โอ.ซี.อิมฟอตเอ็กฟอต จก. เป็นผู้ชนะประมูล ราคา 709 ล้านบาท ระยะ เวลา 7 ปี และการสัมปทานจะสิ้นสุดวันที่ 3 พ.ค. 2559... 27 ม.ค. 2559 08:09 ไทยรัฐ