วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สวนลําไยโอด ขาดแคลนนํ้า

สถานการณ์ภัยแล้งยังคงสร้างความเสียหายให้แก่พี่น้องเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 26 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานมาว่า เกษตรกรชาว สวนลำไย ในพื้นที่ ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก กำลังเดือดร้อนอย่างหนัก เนื่องจากไม่มีน้ำรดต้นลำไย นายพิเชษฐ์ สุขคำมี อายุ 45 ปี อยู่บ้านเลขที่ 17/1 หมู่ 7 ต.ชมพู เปิดเผยว่า ปลูกลำไยมา 20 ปี พื้นที่ 40 ไร่ รวม 800 ต้น บังคับให้ผลผลิตออกก่อนฤดูกาล 1 เดือน เพื่อเลี่ยงปัญหาลำไยล้นตลาด วอนภาครัฐ อนุญาตให้ขุดบ่อบาดาลเพื่อแก้ปัญหา เนื่องจากที่ ผ่านมา เกษตรกรไม่สามารถจ้าง หรือนำเครื่องจักรมาขุดบ่อบาดาลได้ เพราะผิดระเบียบข้อบังคับของกรมป่าไม้ แม้ว่าบางพื้นที่จะมีการกันเขตออกจาก เขตป่าสงวนแห่งชาติแล้วก็ตาม

ส่วนสถานการณ์น้ำใน จ.พะเยา นายปาโมกข์ ปิงเมือง นายช่างชลประทานอาวุโส โครงการชลประทาน พะเยา เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในกว๊านพะเยามี ปริมาณกักเก็บน้ำอยู่ที่ 15.097 ล้านลูกบาศก์เมตร จากความจุกักเก็บ 33.84 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 44.61% มีเพียงพอแก่การทำประปาเท่านั้น ขณะนี้ ได้สั่งปิดประตูระบายน้ำไว้ ส่วนสถานการณ์น้ำใน ลำน้ำอิงมีปริมาณน้ำลดน้อยลงเฉลี่ยประมาณ 30% ของลำน้ำ ส่วนลำน้ำยมยังอยู่ในเกณฑ์ปกติปริมาณน้ำเริ่มลดลงแต่ยังมีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการเกษตรริมน้ำยมทั้งสองฝั่ง ส่วนสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง-เล็ก 60 แห่ง มีปริมาณกักเก็บรวม 134.105 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 46.406 ล้าน ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 34.60 ของความจุของ น้ำในอ่างเก็บน้ำ

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ที่สำคัญ มีอ่างเก็บน้ำแม่ปืม ปริมาณน้ำกักเก็บรวม 43.000 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีน้ำเพียง 6.633 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 15.43 ของความจุ อ่างเก็บน้ำ, อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำมีปริมาณน้ำเก็บกัก รวม 37.000 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีน้ำ 19.151 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 51.76 ของความจุอ่างเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำแม่ใจมีปริมาณเก็บกัก รวม 3.000 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีน้ำ 1.619 ล้าน ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 53.98 ของความจุน้ำ ปริมาณอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก 57 แห่ง มีประมาณน้ำ เก็บกักรวม 51.105 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีน้ำ 19.003 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 37.184 ของความจุอ่างเก็บน้ำ.

สถานการณ์ภัยแล้งยังคงสร้างความเสียหายให้แก่พี่น้องเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 26 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานมาว่า เกษตรกรชาว สวนลำไย ในพื้นที่ ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก กำลังเดือดร้อนอย่างหนัก... 27 ม.ค. 2559 08:04 ไทยรัฐ