วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สะท้อนเศรษฐกิจชะลอ ธปท.แจงยอดหนี้เสียปี 58 เพิ่ม 6 หมื่นล.

ผู้สื่อข่าวรายงานจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ว่า ธปท.ได้ประกาศข้อมูลหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ของสถาบันการเงินในระบบล่าสุด ณ สิ้นปี 58 พบว่า สถาบันการเงินในระบบมียอดคงค้างเอ็นพีแอลทั้งสิ้น 3.38 แสนล้านบาท หรือมีสัดส่วนเอ็นพีแอล 2.56% ของสินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรอง ณ สิ้นปี 58 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 57 ที่มียอดคงค้าง 2.78 แสนล้านบาท คิดเป็นเอ็นพีแอล 2.16% ของสินเชื่อรวม หมายถึงมีการเพิ่มขึ้นของยอดเอ็นพีแอลเกือบ 6 หมื่นล้านบาท ซึ่งการเพิ่มขึ้นของหนี้เสียดังกล่าวเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว

ในส่วนของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ ในช่วงสิ้นปี 58 มียอดคงค้างเอ็นพีแอลทั้งสิ้น 3.33 แสนล้านบาท หรือ 2.69% ของสินเชื่อรวม เทียบกับสิ้นปี 57 ที่มียอดคงค้างทั้งสิ้น 2.72 แสนล้านบาท สัดส่วนเอ็นพีแอล 2.31% ของสินเชื่อรวม ทำให้ยอดเอ็นพีแอลเพิ่มขึ้น 6.10 หมื่นล้านบาท ขณะที่สาขาธนาคารต่างชาติมียอดคงค้างเอ็นพีแอลทั้งสิ้น 4,640 ล้านบาท หรือมีสัดส่วนเอ็นพีแอล 0.56% จากสิ้นปี 57 มียอดคงค้างอยู่ที่ 5,330 ล้านบาท คิดเป็น 0.48% ทำให้ปริมาณเอ็นพีแอลลดลง 688 ล้านบาท

หากพิจารณาธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่ง เทียบข้อมูลเอ็นพีแอลปัจจุบัน ณ ปี 58 กับปี 57 ปรากฏว่า ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่มียอดเพิ่มขึ้น โดยมากที่สุดเป็นธนาคารกรุงไทยเพิ่มขึ้น 18,200 ล้านบาท ตามมาด้วยธนาคารไทยพาณิชย์เพิ่มขึ้น 15,600 ล้านบาท ธนาคารกสิกรไทยเพิ่มขึ้น 13,200 ล้านบาท และธนาคารกรุงเทพเพิ่มขึ้น 10,600 ล้านบาท ขณะที่ธนาคารขนาดเล็กมีเอ็นพีแอลลดลง ธนาคารธนชาตลดลง 6,610 ล้านบาท ธนาคารทิสโก้ลดลง 290 ล้านบาท ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ลดลง 62 ล้านบาท.

ผู้สื่อข่าวรายงานจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ว่า ธปท.ได้ประกาศข้อมูลหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ของสถาบันการเงินในระบบล่าสุด ณ สิ้นปี 58 พบว่า สถาบันการเงินในระบบมียอดคงค้างเอ็นพีแอลทั้งสิ้น 3.38 แสนล้านบาท 27 ม.ค. 2559 00:43 ไทยรัฐ