วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สะท้อนเศรษฐกิจชะลอ ธปท.แจงยอดหนี้เสียปี 58 เพิ่ม 6 หมื่นล.

ผู้สื่อข่าวรายงานจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ว่า ธปท.ได้ประกาศข้อมูลหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ของสถาบันการเงินในระบบล่าสุด ณ สิ้นปี 58 พบว่า สถาบันการเงินในระบบมียอดคงค้างเอ็นพีแอลทั้งสิ้น 3.38 แสนล้านบาท หรือมีสัดส่วนเอ็นพีแอล 2.56% ของสินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำรอง ณ สิ้นปี 58 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 57 ที่มียอดคงค้าง 2.78 แสนล้านบาท คิดเป็นเอ็นพีแอล 2.16% ของสินเชื่อรวม หมายถึงมีการเพิ่มขึ้นของยอดเอ็นพีแอลเกือบ 6 หมื่นล้านบาท ซึ่งการเพิ่มขึ้นของหนี้เสียดังกล่าวเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว

ในส่วนของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ ในช่วงสิ้นปี 58 มียอดคงค้างเอ็นพีแอลทั้งสิ้น 3.33 แสนล้านบาท หรือ 2.69% ของสินเชื่อรวม เทียบกับสิ้นปี 57 ที่มียอดคงค้างทั้งสิ้น 2.72 แสนล้านบาท สัดส่วนเอ็นพีแอล 2.31% ของสินเชื่อรวม ทำให้ยอดเอ็นพีแอลเพิ่มขึ้น 6.10 หมื่นล้านบาท ขณะที่สาขาธนาคารต่างชาติมียอดคงค้างเอ็นพีแอลทั้งสิ้น 4,640 ล้านบาท หรือมีสัดส่วนเอ็นพีแอล 0.56% จากสิ้นปี 57 มียอดคงค้างอยู่ที่ 5,330 ล้านบาท คิดเป็น 0.48% ทำให้ปริมาณเอ็นพีแอลลดลง 688 ล้านบาท

หากพิจารณาธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่ง เทียบข้อมูลเอ็นพีแอลปัจจุบัน ณ ปี 58 กับปี 57 ปรากฏว่า ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่มียอดเพิ่มขึ้น โดยมากที่สุดเป็นธนาคารกรุงไทยเพิ่มขึ้น 18,200 ล้านบาท ตามมาด้วยธนาคารไทยพาณิชย์เพิ่มขึ้น 15,600 ล้านบาท ธนาคารกสิกรไทยเพิ่มขึ้น 13,200 ล้านบาท และธนาคารกรุงเทพเพิ่มขึ้น 10,600 ล้านบาท ขณะที่ธนาคารขนาดเล็กมีเอ็นพีแอลลดลง ธนาคารธนชาตลดลง 6,610 ล้านบาท ธนาคารทิสโก้ลดลง 290 ล้านบาท ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ลดลง 62 ล้านบาท.