วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เดินหน้ายุทธศาสตร์อาเซียน เร่งสรุปลดภาษีสินค้าอ่อนไหว

น.ส.ศิรินารถ ใจมั่น อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ขณะนี้อาเซียนอยู่ระหว่างการประชุมคณะกรรมการประสานงานการดำเนินการภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน และการประชุมที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อติดตามการปฏิบัติตามพันธกรณีของความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน และการพิจารณาแนวทางในการอำนวยความสะดวกทางการค้าของอาเซียน โดยประเด็นที่หารือคือ ผลักดันการลดภาษีสินค้าเพิ่มเติมจากเดิมที่สมาชิกเก่า 6 ประเทศคือ ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และบรูไน ได้ลดภาษีเป็น 0% ตั้งแต่ปี 53 แต่ยังมีสินค้าอ่อนไหวบางรายการ และมีสินค้าที่บางประเทศสงวนไว้เป็นสินค้าที่ไม่นำมาลดภาษี เช่น ปิโตรเลียมของเวียดนาม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของมาเลเซียและอินโดนีเซีย เป็นต้น ที่ต้องผลักดันให้ลดภาษี รวมถึงการผลักดันให้กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ยกเลิกภาษีสินค้ารายการที่เหลือจากที่นำมาลดเป็น 0% ในปี 58 ให้แล้วเสร็จภายในปี 61

ขณะเดียวกัน อาเซียนจะหารือแนวทางที่จะให้สมาชิกให้สิทธิประโยชน์กับอาเซียนโดยอัตโนมัติ หากสมาชิกประเทศใดประเทศหนึ่งไปเจรจาการค้าเสรีกับประเทศอื่นนอกกลุ่มอาเซียนแล้วให้สิทธิประโยชน์ประเทศนั้นๆ มากกว่าที่ให้กับประเทศอาเซียน นอกจากนี้ ยังจะเร่งหาข้อสรุปแผนยุทธศาสตร์ด้านการค้าสินค้าหลังจากที่อาเซียนได้เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ไปแล้ว และกำลังเข้าสู่การจัดทำแผนงานด้านเศรษฐกิจของอาเซียน 10 ปี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเปิดเสรีการค้าสินค้าในเชิงลึกและกว้างยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งเสริมการเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมของอาเซียนให้เข้มแข็งและผลักดันให้อาเซียนเป็นส่วนสำคัญหนึ่งของระบบเศรษฐกิจโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

น.ส.ศิรินารถ ใจมั่น อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ขณะนี้อาเซียนอยู่ระหว่างการประชุมคณะกรรมการประสานงานการดำเนินการภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน 27 ม.ค. 2559 00:31 ไทยรัฐ