วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วงเสวนาเห็นพ้อง เร่งกระตุ้นจิตสำนึกสื่อฯ ระวังการละเมิดสิทธิ

สภาการหนังสือพิมพ์ฯ จับมือ กสม.จัดเสวนา “สื่อกับการละเมิดสิทธิผู้ตกเป็นข่าว” หวังสร้างมาตรฐานวิชาชีพสื่อฯ ให้มีจรรยาบรรณ จิตสำนึกรับผิดชอบ หลายส่วนระบุตรงกันปัจจุบันแย่ หลังเหตุการณ์กรณีดาราดังเสียชีวิต

เมื่อวันที่ 26 ม.ค. ที่ห้องเชียงแสน (ชั้น 3) โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ คณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เครือข่ายสื่อเพื่อเด็กและสื่อมวลชนท้องถิ่นเชียงใหม่ จัดเสวนา “สื่อกับการละเมิดสิทธิผู้ตกเป็นข่าว”

โดยมี นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ บรรยายพิเศษเรื่อง “สิทธิมนุษยชนกับสื่อมวลชน" นางอุบลนัดดา สุภาวรรณ รองประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ กล่าวต้อนรับ และ นางสุวรรณา จิตประภัสสร์ ประธานคณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ กล่าวชี้แจงความเป็นมาและวัตถุประสงค์การจัดงาน

นายวัส กล่าวว่า กฎหมายที่มีส่วนในการกำกับจริยธรรมในการทำงานของสื่อฯ และการคุ้มครองสิทธิผู้ตกเป็นข่าว มีมานานทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ แต่ก็มักจะมีเหตุอยู่ประจำกับการทำงานของสื่อฯ รวมทั้งภาวะแวดล้อมทำให้เสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิตลอดเวลา ดังนั้น ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและสื่อทุกแขนงต้องเข้าใจในเรื่องนี้ ไม่เช่นนั้น เราก็จะเจอปัญหาเกิดขึ้นตลอดเวลา อย่างล่าสุด กรณีการเสียชีวิตของดาราชื่อดัง ทั้งนี้ กฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติ รัฐธรรมนูญ ก็บัญญัติเรื่องสิทธิเอาไว้ สื่อฯ ควรระมัดระวังการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และตระหนักถึงจริยธรรมของการประกอบวิชาชีพนี้ให้มาก และต้องมีการท้วงติงตรวจสอบการทำงานระหว่างกันของสื่อ และภาคสังคมอย่างจริงจังด้วย

ขณะที่ นายชำนาญ จันทร์เรือง ประธานกรรมการ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย กล่าวว่า การละเมิดสิทธิกระทำมาอย่างต่อเนื่องนานแล้ว โดยที่ไม่ได้แก้ไขใดๆ ยกเว้นการท้วงติงเป็นกรณีๆ ไป เมื่อมีเหตุเช่นกรณีล่าสุด การเสียชีวิตของดาราดัง ซึ่งสื่อต่างประเทศจะระวังมากกว่า ไม่มีการนำเสนอภาพ ชื่อ หรือการระบุตัวตน เพราะจะเป็นการละเมิดและเลี่ยงการพิพากษาชี้นำทางสังคม แต่สื่อฯ ไทยมีทั้งนำเสนอ บางองค์กรก็แถลงข่าวการจับกุมเพื่อให้สื่อฯ นำเสนอ ซึ่งทำจนเหมือนเป็นเรื่องปกติไม่มีการทักท้วงจริงจัง มักจะมีคำตอบออกมาว่าเพื่อประโยชน์สาธารณะ เป็นอุทาหรณ์เตือนสังคม จึงทำให้มีการละเมิดประจำ โดยเฉพาะที่พบบ่อยมากคือ การระบุเหมารวมอาชีพหรือกลุ่มบุคคล ทำให้เสียหายในภาษาข่าว เช่น ผู้ใหญ่บ้านโหด..., ม้งค้ายา..., ตำรวจเลว... และ ข้าราชการขี้ฉ้อ... เป็นต้น จึงเห็นว่าสังคมและองค์กรสื่อควรตระหนักและแก้ไขเพื่อคุณภาพของการทำหน้าที่

ส่วนในเวทีเสวนาเรื่อง “สื่อกับการละเมิดสิทธิผู้ตกเป็นข่าว” มี นายชาติชาย สุทธิกลม กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายวีรศักดิ์ โชติวานิช กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสารมวลชน นายสันทัด ศักดิ์สูง บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการเสวนา โดย นางกรรณิการ์ เพชรแก้ว ผู้สื่อข่าวสำนักข่าว Asia Calling ประจำประเทศไทย ต่างให้มุมมองและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน เพื่อนำไปสู่การแก้ไขอย่างจริงจัง และสร้างบรรทัดฐานใหม่ที่ดีขึ้น โดยมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ร่วมประชุมจากสื่อต่างๆ ในภาคเหนือจำนวนมาก

นอกจากนี้ ช่วงบ่ายยังมีการเสวนากลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ กรณีการละเมิดสิทธิ คือ กลุ่มที่ 1 การละเมิดสิทธิผู้เสียหาย (เด็กและสตรี) กลุ่มที่ 2 การละเมิดสิทธิผู้ต้องหา และกลุ่มที่ 3 การละเมิดสิทธิผู้ป่วยและผู้เสียชีวิต พร้อมนำเสนอผลการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมี นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ได้สรุปผลและปิดการเสวนาครั้งนี้ เพื่อจะนำไปสู่การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และเป็นการพัฒนาคุณภาพการทำงานของสื่อมวลชนต่อไป

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

26 มกราคม 2559

สภาการหนังสือพิมพ์ฯ จับมือ กสม.จัดเสวนา “สื่อกับการละเมิดสิทธิผู้ตกเป็นข่าว” หวังสร้างมาตรฐานวิชาชีพสื่อฯ ให้มีจรรยาบรรณ จิตสำนึกรับผิดชอบ หลายส่วนระบุตรงกันปัจจุบันแย่ หลังเหตุการณ์กรณีดาราดังเสียชีวิต 26 ม.ค. 2559 21:04 26 ม.ค. 2559 21:27 ไทยรัฐ