วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อันดับ 1 สองปีซ้อน 'จุฬาลงกรณ์' มหาวิทยาลัยสีเขียวในไทย ซิวที่ 30 ของโลก

เป็นประจำทุกปี กับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว หรือที่มีชื่อเต็มๆ ว่า “UI Green Metric World University Ranking 2015” สำหรับปีนี้ University of Indonesia (UI) เผยผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวออกมาแล้ว...

โดย "จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยอยู่ในอันดับ 30 ของโลก

สำหรับการจัดอันดับครั้งนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้คะแนนรวม 6,219 คะแนน ขณะที่ปี 2014 มหาวิทยาลัยดังกล่าวอยู่ในอันดับที่ 40 นอกจากนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับที่ 4 ของโลก ประเภท City Center University อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวของไทย ที่อยู่ใน 30 อันดับแรกของโลก โดยมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในไทยที่ติดอันดับ อาทิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (อันดับ 52), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อันดับ 54), มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (อันดับ 61), มหาวิทยาลัยมหิดล (อันดับ 71), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อันดับ 73), มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (อันดับ 77), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (อันดับ 78), มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (อันดับ 95) และ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อันดับ 124)

เป็นประจำทุกปี กับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว หรือที่มีชื่อเต็มๆ ว่า “UI Green Metric World University Ranking 2015” สำหรับปีนี้ University of Indonesia (UI) เผยผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวออกมาแล้ว... 26 ม.ค. 2559 17:23 ไทยรัฐ