บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'อลงกรณ์' ลั่นต้องปฏิรูปให้สำเร็จ ในยุค รบ. คสช.

"อลงกรณ์" แนะ รธน. กวาดล้างทุจริต ผุดเลือกตั้งสุจริตยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม กระตุ้นองค์กรชุมชนจับมือ สปท. ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 59 ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำนักสนับสนุนสภาองค์กรชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จัดสัมมนา "สรุปบทเรียนพื้นที่รูปธรรมกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนตำบลสู่แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด" มี นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) คนที่ 1 และ น.ส.วลัยรัตน์ ศรีอรุณ รองประธาน สปท. คนที่ 2 เข้าร่วม

โดย นายอลงกรณ์ กล่าวระหว่างการสัมมนาถึงการปฏิรูปประเทศตอนหนึ่งว่า การขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศช่วงนี้เป็นช่วงดี เพราะประเทศสงบ แต่จะสำเร็จได้หรือไม่ ยังบอกไม่ได้แต่ สปท. มีทิศทางปฏิรูปของ สปท.11 ด้าน โดยเฉพาะการร่างรัฐธรรมนูญครั้งนี้ ต้องนำเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญในอดีตมาวางรากฐานอนาคตของประเทศ ทั้งระบบการเลือกตั้งสุจริตยุติธรรม การปฏิรูปปราบปรามการทุจริต การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ถ้าปฏิรูปยุคนี้ไม่สำเร็จ อย่าหวังว่าในยุครัฐบาลจากการเลือกตั้งจะสำเร็จ เป็นเรื่องยากมาก เพราะรัฐบาลการเลือกตั้งจะผ่าตัดตรงไหนทำได้ยาก เนื่องจากกลัวกระทบฐานเสียง ไม่สามารถใช้ยาแรงแก้ปัญหาได้ ซึ่งกลไกที่จะช่วยได้คือการให้องค์กรชุมชนร่วมเป็นเครือข่ายขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ กับ สปท. เพื่อให้เข้าใจการทำงานของ สปท.ในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ.