เร่งจ่ายน้ำช่วย 9 อำเภอสระแก้ว - ทหารขุดลอกแก้มลิงให้มีใช้ถึงหน้าแล้ง - thairath.co.th
ไทยรัฐออนไลน์
วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2559
บริการข่าวไทยรัฐ
advertisement

เร่งจ่ายน้ำช่วย 9 อำเภอสระแก้ว - ทหารขุดลอกแก้มลิงให้มีใช้ถึงหน้าแล้ง

โดย ไทยรัฐออนไลน์ 26 ม.ค. 2559 09:05
690 ครั้ง


9 อำเภอสระแก้ว เผชิญภัยแล้ง นายก อบจ. สั่งผลิตน้ำแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน ด้านกองทัพ เตรียมเข้าขุดลอก-พัฒนาแก้มลิง หวังชาวบ้านมีน้ำใช้ถึงช่วงหน้าแล้ง

เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 59 นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า ได้รับการร้องขอน้ำดื่มที่ขาดแคลนตามหมู่บ้านต่างๆ จากประชาชนทั้ง 9 อำเภอ จึงสั่งการให้หน่วยรถอุปกรณ์ผลิตน้ำสะอาดดื่มได้ เข้าไปผลิตเพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง ตามนโยบายของรัฐบาลและ คสช. ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้มากที่สุด

นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว หารือเรื่องการแก้ปีญหาน้ำแล้ง


ขณะนี้ ดำเนินการต่อปัญหาภัยแล้งใน 3 ลักษณะ คือ นำน้ำสะอาดไปแจกจ่ายประชาชนตามบ้านเรือนและสถานที่สาธารณะ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนจากปริมาณน้ำในพื้นที่ที่ขาดแคลน ตามโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน โดยกำลังดำเนินโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำ ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม) อีกหลายโครงการ

นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว


ด้าน นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวถึงความคืบหน้าของโครงการประชารัฐ ว่า มีการดำเนินการเร็วกว่าแผนงานที่กำหนดไว้ อีกทั้ง กองทัพบก ยังได้สนับสนุนมูลนิธิปิดทองหลังพระ เข้าดำเนินโครงการขุดลอกและพัฒนาแก้มลิง โดยกรมการทหารช่าง และกองทัพภาคที่ 1 เพื่อให้ประชาชนโดยรอบมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคในช่วงหน้าแล้ง และได้รับประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มั่นคงและยั่งยืนยิ่งขึ้น รวมถึงดำเนินหลายๆ โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับภัยแล้งควบคู่กันไปด้วย

โครงการขุดลอกและพัฒนาแก้มลิง ที่ จ.สระแก้ว


อย่างไรก็ตาม จ.สระแก้ว ได้กำชับให้หน่วยงานปกครอง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วยกันสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนถึงสถานการณ์น้ำและการให้ความรู้กับเกษตรกร เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และปริมาณน้ำที่มีอยู่ รวมทั้งการปลูกจิตสำนึกในการใช้น้ำอย่างมีคุณค่า ส่วนพื้นที่ใดที่อาจมีปัญหาการแย่งชิงน้ำที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งของประชาชนและชุมชนนั้น หน่วยงานปกครองของกระทรวงมหาดไทย จะเร่งเข้าดำเนินการชี้แจง ประสานกับส่วนราชการและชุมชน เพื่อร่วมในการจัดสรรน้ำให้อย่างเหมาะสม ภายใต้แนวทางที่ว่าประชาชนทุกคนในพื้นที่มีสิทธิ์ใช้น้ำอย่างเท่าเทียมกัน.

โหวตข่าวนี้
 • ชอบ
  0.0%
 • ไม่ชอบ
  100.0%
 • สนุก
  0.0%
 • ประหลาดใจ
  0.0%
 • เสียใจ
  0.0%
 • ให้กำลังใจ
  0.0%
advertisement

ไทยรัฐทีวี

advertisement