วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ห้วยขาแข้งระดมพิทักษ์ป่าแก้ภัยแล้ง

เมื่อวันที่ 25 ม.ค. นายศุภฤกษ์ กลิ่นประเสริฐ ผู้ช่วยหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี เปิดเผยว่า เนื่องจากในปีนี้ปริมาณน้ำฝนที่ตกบริเวณเหนือผืนป่าตะวันตกมีน้อยมาก ทำให้สภาพอากาศบริเวณผืนป่าห้วยขาแข้งเริ่มแห้งแล้งเร็วกว่าปีก่อนๆ โดยสังเกตได้ว่าในปีนี้อากาศร้อนแห้งแล้งตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 เป็นต้นมา ทำให้น้ำในลำห้วยขาแข้ง อ่างเก็บน้ำทับเสลาเริ่มแห้งขอด ลำธารในผืนป่าเริ่มขาดสายเป็นช่วงๆหลายแห่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง โดยนายสมโภชน์ มณีรัตน์ หัวหน้าเขตฯ ได้สั่งระดมเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่า นำหินกรวดขนาดใหญ่ทำแนวกักเก็บน้ำในลำธารเป็นช่วงๆ พร้อมจัดทำวงบ่อขนาดเส้น ผ่าศูนย์กลาง 120 เซนติเมตร วางกระจายทั่วในพื้นที่ป่า 30-40 แห่งรอบผืนป่า เพื่อให้สัตว์ป่าได้อาศัยดื่มกิน

นายศุภฤกษ์เปิดเผยต่อว่า พร้อมกันนี้ได้จัดทำดินโป่งเทียมใกล้กับแหล่งน้ำ และสางวัชพืชให้เกิดหญ้าระบัดซึ่งเป็นอาหารสัตว์ป่า เพื่อป้องกันมิให้สัตว์ป่าออกไปหากินข้างนอก ซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อการถูกล่า นอกจากนี้ได้ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติไฟป่าอุทัยธานี (ห้วยขาแข้ง) ให้ความรู้ชาวบ้านที่มีบ้านพักอาศัยทำกินริมผืนป่าให้มีความรู้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสัตว์ป่า-พันธุ์พืช ตลอดจนการจัดทำแนวกันไฟด้วยการสะสางวัชพืช แล้วชิงเผาบริเวณป่ากันชน โดยเริ่มตั้งแต่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่เขตติดต่อบ้านเขาเขียว อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ อ.ลานสัก อ.ห้วยคต อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี จรดด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้คือ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ด้วย.

เมื่อวันที่ 25 ม.ค. นายศุภฤกษ์ กลิ่นประเสริฐ ผู้ช่วยหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี เปิดเผยว่า เนื่องจากในปีนี้ปริมาณน้ำฝนที่ตกบริเวณเหนือผืนป่าตะวันตกมีน้อยมาก ทำให้สภาพอากาศบริเวณผืนป่าห้วยขาแข้งเริ่ม... 26 ม.ค. 2559 08:11 ไทยรัฐ