วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทวงคืนผืนป่ายะลา รื้อถอนยางป่ากาบัง

เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 25 ม.ค. นายดลเดช พัฒนรัฐ ผวจ.ยะลา เป็นประธาน พร้อมกับให้โอวาทแก่กำลังเจ้าหน้าที่ในการเข้ารื้อถอนต้นยางพารา และผลอาสินในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ากาบัง ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอกาบัง จ.ยะลา กิจกรรมดังกล่าวเป็นยุทธการทวงคืนผืนป่า ตามนโยบาย คสช. โดยกองทัพบกร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์พื้นที่ 6 สาขาปัตตานี และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส มีเจ้าหน้าที่หน่วยงานป้องกันรักษาป่าในพื้นที่ จ.ยะลา กองร้อย อส.อ.กาบัง พร้อมกำลังทหารรวม 113 คน เข้าดำเนินการ

การสั่งให้เข้ารื้อถอนต้นยางพาราและผลอาสินอื่นๆในครั้งนี้ เป็นไปตามมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ลว.29 ก.ค. 2558 ซึ่งพื้นที่มีปัญหาได้แก่ อ.กาบัง รวม 29 คดี เนื้อที่ 1,000-2-48 ไร่ อ.เมืองยะลา รวม 31 คดี เนื้อที่ 227-2-80 ไร่ อ.เบตง รวม 9 คดี เนื้อที่ 115-3-64 ไร่ อ.รามัน รวม 5 คดี เนื้อที่ 37-2-20 ไร่ อ.ยะหา รวม 7 คดี เนื้อที่ 136-2-29 ไร่ ทั้งนี้ อ.กาบัง เป็นพื้นที่แห่งแรกที่เข้าไปดำเนินการตัดโค่นยางพารา ในเนื้อที่ 30 ไร่ จำนวน 700 ต้น ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่ากาบัง บ้านเลาะแพะ บ้านคลองปุด หมู่ 7 ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา.

เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 25 ม.ค. นายดลเดช พัฒนรัฐ ผวจ.ยะลา เป็นประธาน พร้อมกับให้โอวาทแก่กำลังเจ้าหน้าที่ในการเข้ารื้อถอนต้นยางพารา และผลอาสินในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ากาบัง... 26 ม.ค. 2559 08:01 ไทยรัฐ