วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

‘กนอ.’ ขยายท่าเรือ มาบตาพุดเฟส 3

เมื่อวันที่ 25 ม.ค. นายจำรัส เณรทอง ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด อ.เมืองระยอง เผยว่า โครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดเฟส 3 รัฐบาลได้มอบหมายให้นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ ไทย หรือ กนอ. เป็นผู้ดำเนินการอุตสาหกรรมท่าเรือมาบตาพุด ระยะที่ 1 และ 2 เสร็จตั้งแต่ปี 2542 มีการใช้บริการส่งออกหนาแน่น ทำให้ศักยภาพท่าเรือ ในการรองรับสินค้าเริ่มมีขีดจำกัด ส่งผลให้ กนอ.ต้อง ดำเนินการขยายท่าเรือเฟส 3 ตามแผนพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งตามทะเลตะวันออก เป็นไปตามนโยบายและ ยุทธศาสตร์ของ กนอ. รองรับการขนส่ง รถไฟความเร็วสูง และรถไฟรางคู่

นายจำรัสเผยอีกว่า จึงได้ทำรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ อีเอสไอเอภายใต้ การมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และเสนอความคิดเห็นโครงการท่าเรือเฟส 3 พื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 1,000 ไร่ แบ่งเป็นหลังท่า 550 ไร่ มีความยาวพื้นที่หน้าท่า 2,200 เมตร โดยหลังท่า 450 ไร่ ได้แบ่งเป็นบ่อกักเก็บตะกอนดินเลน ระหว่างถมที่ โครงการขุดลอกล่องน้ำเดินเรือ งานถมทะเล งานก่อสร้างเขื่อนหินกันทราย งานก่อสร้างเขื่อนกันพืช ระบบสาธารณูปโภค แนวทางการจัดทำ อีเอสไอเอ ของโครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดเฟส 3

“พร้อมกันนั้น ได้กำหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษา ในรัศมี 5 กิโลเมตรโดยรอบพื้นที่โครงการ และพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจากโครงการ ศึกษาสิ่งแวดล้อม ศึกษาผลกระทบทรัพยากรทางกายภาพ เช่นสภาพทางภูมิประเทศ ธรณีวิทยา สภาพอุตุนิยมวิทยาและภูมิอากาศ ทรัพยากร ชีวภาพ ได้แก่ นิเวศวิทยาชายฝั่ง และนิเวศวิทยาทางทะเล คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ แก่การใช้ประโยชน์ที่ดินทางคมนาคมขนส่ง การใช้น้ำ ไฟฟ้า การประมงเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำมั่นใจท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เฟส 3 จะรองรับความเจริญเติบโตของประเทศในด้านโลจิสติกเชื่อมสนามบินอู่ตะเภา รถไฟฟ้าความเร็วสูง และรถไฟรางคู่ก้าวสู่ประชาคมโลก” นายจำรัสกล่าว.

เมื่อวันที่ 25 ม.ค. นายจำรัส เณรทอง ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด อ.เมืองระยอง เผยว่า โครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดเฟส 3... 26 ม.ค. 2559 07:46 26 ม.ค. 2559 07:48 ไทยรัฐ