วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มก.เผยข้อมูลดิจิตอลสู้ภัยแล้ง

ที่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. และ รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดี มก. ร่วมกันแถลงข่าวและลงนามความร่วมมือ 24 หน่วยงานใน มก. ในการพัฒนาคลังความรู้ดิจิตอลและฐานข้อมูลจดหมายเหตุ มก. โดย รศ.ดร.บัญชากล่าวว่า คลังความรู้ดิจิตอลของ มก. จะเป็นฐานความรู้ของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รวบรวมองค์ความรู้ไว้มากกว่า 75,000 เรื่อง เพื่อให้นิสิต คณาจารย์ ต่อยอดองค์ความรู้ด้านวิชาการ ทั้งยังเปิดให้ประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกผ่านระบบอินเตอร์เน็ตด้วย โดยองค์ความรู้เฉพาะกิจที่ดำเนินการเป็นเรื่องแรกคือ เรื่องภัยแล้ง เช่น ปัญหาโลกร้อน สาเหตุของเอลนินโญและลานินญา ผลกระทบของภัยแล้งต่อพืชและสัตว์ ซึ่ง มก.มีองค์ความรู้ที่จะนำเสนอต่อรัฐบาลและเกษตรกร เพื่อแนะนำการปลูกพืชทนแล้ง ซึ่งใช้น้ำน้อย เพื่อปลูกทดแทนข้าวหรือพืชผลอื่นๆ และข้อเสนอแนะการสู้ภัยแล้งในระยะยาว เช่น แผนฟื้นฟูป่าไม้ของประเทศ ซึ่ง มก.จะเสนอให้รัฐบาลต้องมีแผนการจัดการพื้นที่เพาะปลูก หรือโซนนิ่ง เช่น พื้นที่ปลูกยางพารา พื้นที่ปลูกข้าว ซึ่ง มก.มีองค์ความรู้พร้อมที่จะเผยแพร่องค์ความรู้ แต่รัฐบาลก็ต้องมีนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาเกษตรกรด้วย.

ที่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. และ รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดี มก. ร่วมกันแถลงข่าวและลงนามความร่วมมือ 24 หน่วยงานใน มก. 26 ม.ค. 2559 00:09 ไทยรัฐ