วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สภา กทม. แนะ ผู้บริหารของบฯ คำนึงความเหมาะสม ขีดเส้นยื่น 15 ก.พ.

สมาชิกสภา กทม. แนะผู้บริหารของบประมาณ คำนึงความเหมาะสม ชี้ ประชาชนต้องได้รับประโยขน์สูงสุด เร่ง สำรวจปัญหาที่จำเป็นต้องก่อสร้าง ขีดเวลายื่นเสนอของบ ไม่เกิน 15 ก.พ.นี้

เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 59 ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมติดตามการบริหารงาน และปัญหาอุปสรรคในการใช้จ่ายงบประมาณในปี 2559 ของสำนักงานเขต กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือและกรุงเทพตะวันออก ทั้งให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะกับผู้บริหารสำนักงานเขต ในการพิจารณาของบประมาณประจำปี 2560 ซึ่งจะต้องมีความเหมาะสม เพื่อนำไปพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ซึ่งต้องมีความจำเป็นและเกิดประโยชน์กับประชาชน โดยมีคณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือและกรุงเทพตะวันออก ประกอบด้วย เขตบางเขน ดอนเมือง สายไหม หลักสี่ จตุจักร ลาดพร้าว บางซื่อ บางกะปิ คันนายาว สะพานสูง และบึงกุ่ม พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานเขตบางเขน

ทั้งนี้ ในที่ประชุมทางสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกันเสนอแนะผู้บริหารสำนักและกลุ่มเขตต่างๆ ให้ไปสำรวจปัญหาที่จำเป็นจะต้องมีการก่อสร้าง ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาในพื้นที่ อาทิ ถนน ตรอก ซอกซอย คุรุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง อาคารโรงเรียน พื้นที่สาธารณะ และแผนพัฒนาในนโยบายด้านต่างๆ ซึ่งจะต้องมีความเหมาะสม จำเป็นเร่งด่วน และเป็นประโยชน์กับประชาชนสูงสุด เพื่อเป็นข้อมูลในการนำเสนอ เพื่อเสนอของบประมาณต่อสภากรุงเทพมหานคร ซึ่งต้องรวบรวมและนำเสนอภายใน 15 ก.พ. 59 นี้ โดยทางสภากรุงเทพมหานคร จะพิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการวิสามัญพิจารณางบประมาณประจำปี พ.ศ.2560 เพื่อพิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน และมีความเหมาะสมในการเสนอของบประมาณ ก่อนสภากรุงเทพมหานครพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

สมาชิกสภา กทม. แนะผู้บริหารของบประมาณ คำนึงความเหมาะสม ชี้ ประชาชนต้องได้รับประโยขน์สูงสุด เร่ง สำรวจปัญหาที่จำเป็นต้องก่อสร้าง ขีดเวลายื่นเสนอของบ ไม่เกิน 15 ก.พ.นี้ 25 ม.ค. 2559 17:52 ไทยรัฐ