บริการข่าวไทยรัฐ

บิ๊กซีประกาศความร่วมมือโครงการหลวง พัฒนาศักยภาพผลผลิตทางการเกษตร

นางสาววารุณี กิจเจริญพูลสิน ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในฐานะที่บิ๊กซีร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวไทยมาตลอดระยะเวลา 23 ปี โดยโครงการหลวงเป็นอีกตัวอย่างโครงการที่เราช่วยสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรชาวเขากว่า 180,000 คน จาก 37,500 ครัวเรือน บน 38 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง เรามีการวางแผนการทำงานร่วมกันในแต่ละปี เพื่อประเมินผลผลิต และการสั่งซื้อผักและผลไม้สดล่วงหน้า การปรับระบบการขนส่งสินค้าระหว่างสวนเพื่อให้สินค้ามาถึงบิ๊กซีได้โดยตรง รวมถึงการลดการสูญเสียระหว่างเดินทางด้วยเทคโนโลยีภายในศูนย์กระจายสินค้าอาหารสดแห่งใหม่ จึงทำให้สามารถกระจายผลผลิตโครงการหลวงจากดอย ส่งตรงถึงมือผู้บริโภคที่ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ และบิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า รวม 125 สาขาทั่วประเทศได้อย่างสดใหม่อยู่เสมอ”

นางสาววารุณี กล่าวอีกว่า ในปี 2559 บิ๊กซีตั้งเป้ารับซื้อผักและผลไม้จากเกษตรกรไทยรวมกว่า 100,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 20% ซึ่งในจำนวนนี้เป็นผักผลไม้สดกว่า 1,700 ตัน จากศูนย์พัฒนาโครงการหลวง โดยปีนี้ บิ๊กซีและโครงการหลวงได้ร่วมกันศึกษาแนวทางพัฒนาศักยภาพการผลิตของเกษตรกรชาวเขาอย่างเข้มข้น ด้วยหลัก ‘ยืดหยุ่น’ และ ‘ยั่งยืน’ ครอบคลุมผักและผลไม้โครงการหลวงที่ได้รับความนิยม ได้แก่ กะหล่ำปลี ผักกาดหอมห่อ มะเขือเทศเชอรี่ ข้าวโพดหวานสองสี พริกหวานแดง พลับไทย ลูกพีช ลูกไหน สตรอเบอร์รี่ เสาวรส และอะโวคาโด เป็นต้น โดยลดความซับซ้อนด้านขั้นตอนการรับซื้อสินค้าทางการเกษตร และเอื้อประโยชน์ต่อเกษตรกรให้มากที่สุดโดยคำนึงถึงคุณภาพสินค้าเป็นสำคัญ และมีการกำหนดปริมาณการรับซื้อสินค้าล่วงหน้าตามความสามารถในการผลิต และความต้องการของตลาดเพื่อการันตีรายได้ที่แน่นอนในระยะยาว ด้านผู้บริโภคนั้นจะได้รับประโยชน์ในแง่ของการเข้าถึงสินค้าที่สดใหม่ในราคาที่เหมาะสม

ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท บิ๊กซีฯ กล่าวด้วยว่า ในปี 2558 บิ๊กซีประสบความสำเร็จในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรอย่างยั่งยืนในหลากหลายรูปแบบ นอกเหนือจากการดำเนินนโยบายรับซื้อผลผลิตโดยตรงจากสวนของเกษตรกรทั่วประเทศ ได้แก่ 1. การรับซื้อสินค้าเกษตรจากเกษตรกรทั่วประเทศกว่า 85,000 ตัน 2. การกระจายรายได้สู่ชุมชนพื้นที่ห่างไกลโดยการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ณ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาน่าน ราชดำริ และ พระราม 4 รวมถึงการเปิดร้านภูฟ้า สาขาใหม่ล่าสุด ณ บิ๊กซี ราชดำริ 3. การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการกระจาย และจำหน่ายข้าวสารถุง ภายใต้แบรนด์ Farm Outlet ระหว่างบิ๊กซีและวิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยสะพาน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี เป็นต้น และเมื่อเร็วๆ นี้ได้ลงนามข้อตกลงขับเคลื่อนความร่วมมือในการสร้างเศรษฐกิจฐานรากภายใต้ยุทธศาสตร์ประชารัฐ เพื่อส่งเสริมภาคการเกษตรจากชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจที่บิ้กซีดำเนินการมาตลอด 23 ปี