วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ต้องอ่าน! จากยุค 'นักเรียนกราบครู' ถึง 2559 ยุค 'ครูกราบนักเรียน' เรามาถึงจุดนี้ได้ไง?

กลายเป็นประเด็นฮอตจนเป็นที่ถกเถียงในวงสาธารณะ รวมไปถึงวงการวิชาชีพครู ทำไมยุคนี้ 2559 ผู้อำนวยการโรงเรียนต้องไหว้และจะก้มกราบนักเรียน เนื่องจากไม้เรียวหมดความหมายไปแล้ว หรือเพราะเหตุใด นั่นอาจเป็นเพราะทุกคนมีสิทธิ มีบทบาทมากขึ้น หรือเพราะเพียงมีสื่ออยู่ในมือตัวเอง...

จากกรณีที่นายอนันต์ ทรัพย์วารี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ยกมือไหว้และคุกเข่าจะกราบนักเรียน ม.6 หลังนักเรียนแสดงอาการไม่พอใจที่ ผอ.พูดเกินเวลา ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสม ที่ ผอ.โรงเรียนใช้วิธีก้มลงกราบนักเรียนนั้น "สมพงษ์ จิตระดับ" อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวแสดงความเห็นว่า

"ผมว่าทั้งเด็กและผู้ใหญ่ มันเลยเส้นความพอดีไป ผมว่าเด็กเขามีความเป็นเด็กเกรียน คือมีโลกส่วนตัว มีสังคมในโรงเรียน ในสังคมใหญ่ และมีวิธีคิดที่มองตัวเองเป็นหลัก ดังนั้นเขาจึงมองว่า เรื่องสิทธิเป็นเรื่องสำคัญ จึงยึดเอาตัวเองเป็นที่ตั้งมากเกินไป จนลืมบรรทัดฐานอื่น เช่นสัมมาคารวะ กาละเทศะ ค่านิยมของคนในสังคม ซึ่งปัจจุบันมันจางลงมาก"

ขณะที่สิ่งที่ผู้บริหารการศึกษานั้นได้ทำลงไปนั้น ผมมองว่า เขามีเจตนาที่ดี แต่วิธีการมันทำให้สั่นสะเทือนวงการวิชาชีพครูเลย เนื่องจากในสังคมไทย เราไม่จำเป็นต้องทำถึงขนาดนั้น ถ้าเราจะซื้อใจเด็ก จะปกครองเด็ก หรือดูแลเด็กให้ดี วันนั้นท่าน ผอ.ก็สามารถขอโทษเด็กที่พูดเกิน 5 นาที และตบไหล่ก็เพียงพอแล้ว การไหว้เด็กและจะก้มกราบเด็กมันเกินความพอดีมากไป ไม่ต้องถึงขนาดนั้น ผมนี่ตั้งคำถามเลย ว่ามันต้องถึงขนาดนั้นเลยเหรอ?

วิธีที่ดีที่สุด อาจารย์บอกว่า เราไม่ต้องไปไหว้หรือก้มกราบหรอก แต่เราต้องพูดคุย ปรึกษาหารือ ยอมรับซึ่งกันและกัน และหาบทสรุปที่เราจะเข้าใจตรงกันได้ นี่เป็นการฝึกฝนเด็ก เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น เราต้องรู้จักฟังคนอื่น นี่น่าจะดีกว่าการทำแบบนั้น อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์นี้ก็บ่งบอกว่า เด็กเขารู้จักใช้สิทธิ รู้จักกล้าทักท้วงผู้ใหญ่ รู้จักประชาธิปไตย แต่จะทำอย่างไร ให้เขารู้จักความเหมาะสมด้วย แต่ต้องไม่ใช่วิธีเกรียนและก้าวร้าว

“เด็กสมัยนี้มักมองแค่ว่า ครูบาอาจารย์เป็นแค่พนักงานสอน แนวโน้มมันเริ่มเป็นอย่างนั้น เพราะสัมพันธภาพระหว่างครูและนักเรียนมันห่างกัน มันจึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น ด้วยยุคสมันยี้ ครูใช้ไม้เรียวไม่ได้ ถ้าครูลงโทษเด็ก พ่อแม่ผู้ปกครองก็จะไปแจ้งความ ขึ้นโรงพักเป็นข่าว ครูจึงเริ่มมองว่า ตัวเองมีหน้าที่สอนก็สอน ลูกใครลูกมัน ก็ดูแลกันเอง”

ปัจจุบันสิ่งที่น่าจะต้องกลับมา คือการลดจำนวนเด็กลง ครูออกเยี่ยมเยียนเด็กกับผู้ปกครองมากขึ้น มีกิจกรรมร่วมกับเด็กมากขึ้น อาจารย์แนะแนวนี่ก็สำคัญ ต้องใกล้ชิดเด็ก มีการพูดคุยหารือ จนเด็กเกิดความไว้วางใจและเกิดความรักกับครู ซึ่งบรรยากาศแบบนี้เราไม่ค่อยได้เห็นแล้ว เพราะมันถูกซื้อด้วยความเร่งรีบ การแข่งขัน เชิงปริมาณ ทำให้คุณค่าในวิชาชีพครูมันน้อยลง

กลายเป็นประเด็นฮอตจนเป็นที่ถกเถียงในวงสาธารณะ รวมไปถึงวงการวิชาชีพครู ทำไมยุคนี้ 2559 ผู้อำนวยการโรงเรียนต้องไหว้และจะก้มกราบนักเรียน เนื่องจากไม้เรียวหมดความหมายไปแล้ว หรือเพราะเหตุใด นั่นอาจเป็นเพราะทุกคนมีสิทธิ... 25 ม.ค. 2559 16:45 ไทยรัฐ