วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทอท. เข้มงวดคัดกรองผู้โดยสาร เฝ้าระวังโรคเมอร์ส

ทอท. เพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคเมอร์ส หลังพบผู้ป่วยรายที่ 2 เดินทางเข้าไทย เผย จัดหลุมจอดบริเวณอาคารเทียบเครื่องบิน E และ G แก่สายการบินที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ใช้เครื่องวัดอุณหภูมิคัดกรองผู้โดยสาร พร้อมให้คำเตือนด้านสุขภาพ สนับสนุนสุขอนามัย...

วันที่ 25 ม.ค. 59 นายนิตินัย ศิริสมรรถการ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) กล่าวว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้พบผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ โรคเมอร์ส รายที่ 2 ซึ่งเป็นชายชาวโอมานที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย และได้มีการส่งตัวไปรักษาในห้องแยกโรค ที่สถาบันบำราศนราดูรแล้ว เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2559 นั้น

ในส่วนของ ทอท. ซึ่งบริหารท่าอากาศยาน 6 แห่งของประเทศไทย ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย และท่าอากาศยานหาดใหญ่ ได้เพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งมีจำนวนเที่ยวบินที่มาจากประเทศในตะวันออกกลางมากที่สุด ได้จัดหลุมจอดบริเวณอาคารเทียบเครื่องบิน E และ G ให้กับสายการบินที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง รวมทั้งสนับสนุนด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศด้านการติดตั้งเครื่อง Thermo Scanner บริเวณดังกล่าว และเพิ่มเจ้าหน้าที่เฝ้าสังเกตอาการของผู้โดยสารโดยเฉพาะผู้โดยสารที่เดินทางมาจากประเทศตะวันออกกลาง

นอกจากนี้ ยังร่วมกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ในการประสานสายการบิน และคณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบิน (AOC) ให้ประกาศคำเตือนด้านสุขภาพในเที่ยวบินที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง การแจก Health Beware Card ให้กับผู้โดยสาร และขอความร่วมมือสายการบินในการดูแลและเฝ้าระวังผู้โดยสาร

สำหรับท่าอากาศยานอีก 5 แห่ง ได้ใช้เครื่องวัดอุณหภูมิ (Hand Held Thermo Scanner) ประมาณ 1–2 เครื่องในการคัดกรองผู้โดยสารกลุ่มเสี่ยง

นายนิตินัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนมาตรการอื่นๆ ทอท. ได้สนับสนุนการดูแลสุขอนามัยของผู้โดยสาร โดยการวางเจลล้างมือในจุดที่มีผู้โดยสารใช้บริการจำนวนมาก เช่น จุดกรอกเอกสาร จุดประชาสัมพันธ์ จุดจอดรถแท็กซี่รับผู้โดยสาร เป็นต้น รวมทั้งเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น รถเข็นสัมภาระ ราวบันไดทางเลื่อน เป็นต้น

ทั้งนี้ หากผู้โดยสารมีอาการเจ็บป่วยระหว่างการเดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโรคเมอร์ส ทอท. ขอแนะนำให้พบแพทย์โดยด่วน และให้บอกแพทย์ผู้รักษาทราบประวัติการเดินทางทุกครั้ง และหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสายด่วนกรมควบคุมโรค หมายเลขโทรศัพท์ 1422.

ทอท. เพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคเมอร์ส หลังพบผู้ป่วยรายที่ 2 เดินทางเข้าไทย เผย จัดหลุมจอดบริเวณอาคารเทียบเครื่องบิน E และ G แก่สายการบินที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง... 25 ม.ค. 2559 16:09 ไทยรัฐ