บริการข่าวไทยรัฐ

สภาการ นสพ. ลุยปรับโครงสร้างยกระดับควบคุมตนเองของสื่อ

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติจัดประชุมหารือปรับปรุงโครงสร้างการทำงาน ยกระดับควบคุมตนเองของสื่อ โดยยืนยันหลักการควบคุมกันเอง...

เมื่อเร็วๆ นี้ มีรายงานว่า สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จัดการประชุมระดมความเห็นเพื่อหารือถึงแนวทางการปรับโครงสร้าง และกระบวนการทำงานของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ณ บ้านทรงไทย คุ้มขุนช้าง จ.สุพรรณบุรี โดยมีตัวแทนจากหนังสือพิมพ์ต่างๆ ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย อดีตประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ อาทิ นางบัญญัติ ทัศนียเวช และนายกฯ รวมทั้งกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมหารือด้วย

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ กล่าวว่า การประชุมในที่ประชุมเห็นตรงกันที่จะยืนยันหลักการควบคุมกันเองของหนังสือพิมพ์ โดยไม่จำเป็นต้องมีองค์กรตามกฎหมายใดๆ มาควบคุม และเพื่อให้สาธารณชนมั่นใจว่า องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนสามารถกำกับดูแลกันเองได้ จึงได้ตกลงกันที่จะดำเนินการปรับปรุงการทำงานในด้านต่างๆ ได้แก่ 1. ศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในองค์กรสมาชิก 2. การปรับปรุงข้อบังคับจริยธรรม หรือการจัดทำแนวปฏิบัติเพิ่มเติมในแต่ละเรื่อง ให้มีความชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้ 3. การปรับปรุงกระบวนการรับเรื่องร้องทุกข์ให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 4. การปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการให้สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ 5. การสร้างกลไกการเฝ้าระวังการละเมิดจริยธรรม เพื่อให้มีการทำงานในเชิงรุกมากขึ้น

นอกจากนั้น ที่ประชุมได้เสนอให้มีการจัดตั้งคณะทำงานศึกษาแนวทางการปรับปรุงการทำงานตามแนวทางดังกล่าว จำนวน 9 คน ประกอบด้วย ผู้แทนจากหนังสือพิมพ์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานให้เสร็จสิ้นภายในเดือน มี.ค.นี้.