บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หนองคาย จ่อพัฒนา 'วังบัวแดง' เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

นายอำเภอเมืองหนองคาย ลงพื้นที่สำรวจ 'วังบัวแดง' หลังเริ่มเป็นที่รู้จักของ นทท.มากขึ้น เตรียมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้าน ชาวบ้านรวมกลุ่ม นำเรือพายมาบริการ พา นทท. ชมความงามของดอกบัวอย่างใกล้ชิด ...

วันที่ 25 ม.ค. 59 นายโสภณ ห่วงญาติ นายอำเภอเมืองหนองคาย ออกตรวจพื้นที่จุดชมวังบัวแดงที่วังบัวแดง บ้านหนองบ่อ หมู่ 7 ต.ปะโค อ.เมืองหนองคาย พร้อมลงเรือชมความสวยงามของบัวแดง ที่กำลังออกดอกบานสะพรั่งอยู่เต็มผืนน้ำอย่างสวยงาม ซึ่งชาวบ้านได้ช่วยกันทำโป๊ะไว้กลางน้ำให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปเก็บความสวยงามไว้เป็นที่ระลึก 


นายโสภณ กล่าวว่า หนองบ่อนั้นเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ เนื้อที่ประมาณ 2,600 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ ต.ปะโค ต.เวียงคุก และ ต.พระธาตุบังพวน อ.เมืองหนองคาย หลังจากที่มีการขุดลอกผักตบชวา ทำให้เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา ไม่มีดอกบัวเกิดขึ้น แต่ขณะนี้ดอกบัวเริ่มกลับมาออกดอกอีกครั้งภายในหนองบ่อ

วังบัวแดง เริ่มเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากขึ้น โดยชาวบ้านได้รวมกลุ่มกันนำเรือมาพายให้บริการพานักท่องเที่ยวชมความสวยงามของดอกบัวแดงอย่างใกล้ชิด ระยะนี้มีอยู่ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มชาวบ้านหนองบ่อ เก็บอัตราค่าบริการคนละ 50 บาท กับ กลุ่มบ้านไผ่สีทอง ต.เวียงคุก เก็บค่าบริการคนละ 100 บาท โดยให้เหตุผลว่าต้องพายเรือระยะไกลกว่า ซึ่งมีเรือพายไว้ให้บริการประมาณ 10 ลำ 


สำหรับการพัฒนาพื้นที่นั้นจะมีโครงการอนุมัติงบประมาณตำบลละ 5 ล้านบาท ทางหมู่บ้านจะนำงบประมาณมาทำถนนคอนกรีตในหมู่บ้าน และจัดทำศาลาพักผ่อนสำหรับนักท่องเที่ยวชมดอกบัวแดง 2 จุด ตนได้กำชับการไม่เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว เน้นการบริการที่เป็นมิตร สร้างความประทับใจ

นอกจากนี้ มาตรการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวเป็นสิ่งสำคัญ จะเพิ่มเรือเร็วไว้คอยดูแลนักท่องเที่ยว หากประสบอุบัติเหตุจะได้ช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสความสวยงาม และสูดอากาศบริสุทธิ์ใกล้ชิดธรรมชาติ ที่วังบัวแดง บ้านหนองบ่อ อ.เมืองหนองคาย คาดว่าดอกบัวจะบานไปจนถึงเดือนมีนาคมนี้.