วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เจ้าคุณเสนาะ อัตวินิบาตกรรมปริศนา กับข้อกล่าวหาโยงเงินพันล้าน!

25 มกราคม 2559 นับเป็นวันสูญเสีย อีก 1 วัน สำหรับชาวพุทธ โดยเช้านี้ เวลา 08.37 น. พระธรรมสิงหบุราจารย์ หรือ หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม ได้ถึงแก่มรณภาพอย่างสงบ หลังจากเข้ารักษา ด้วยอาการหอบเหนื่อยจากโรคปอดอักเสบ ที่โรงพยาบาลศิริราช ต่อมาโรครุนแรงขึ้น แพทย์ได้ถวายการช่วยหายใจและถวายการรักษาประคับประคองระบบการหายใจและหลอดเลือดด้วยเครื่องพยุงการทำงานของหัวใจและปอด กระทั่งอาการทรุดลง จนถึงแก่มรณภาพอย่างสงบ ในวันที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 08.37 น.

จากนั้นไม่กี่ชั่วโมง ก็มีข่าวช็อกตามมาติดๆ ที่พุทธศาสนิกชนไม่ทันตั้งตัว เมื่อมีรายงานว่า พระพรหมสุธี (เสนาะ ปญฺญาวชิโร) หรือ เจ้าคุณเสนาะ ได้ทำอัตวินิบาตกรรม ด้วยการผูกคอ ภายในกุฏิของท่านเอง

สำหรับ เจ้าคุณเสนาะ นั้น มีชื่อเดิม ว่า เสนาะ ฝังมุข เกิดเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2500 ที่ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นบุตรของ นายถนอม และนางกระแส ฝังมุข

การศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนวัดสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ปริญญาตรี คณะพุทธศาสตร์ จากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปี 2527, ปริญญาโท คณะสังคมวิทยา จากมหาวิทยาลัยปูเน่ ประเทศอินเดีย, นักธรรมชั้นเอก และจบเปรียญ 9 ประโยค

อุปสมบท เป็นพระภิกษุ ณ วัดสระเกศฯ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระพรหมคุณาภรณ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระญาณรังษี วัดชุมพลนิกายราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระธรรมกิตติโสภณ วัดสระเกศฯ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ (ได้รับฉายาว่า ปญญาวชิโร มีความหมายว่า ผู้มีปัญญาเฉียบแหลม)

ลำดับสมณศักดิ์ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่พระปัญญาวชิราภรณ์ ปี 2535, พระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชสิทธิมงคล, พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพโสภณ ปี 2540, พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมสิทธิเวที ปี 2543, พระราชาคณะชั้นรองสมเด็จ ในราชทินนาม ที่ พระพรหมสุธี วันที่ 5 ธันวาคม 2548

เป็นอาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยา ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผอ.โรงเรียนบาลี อบรมศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดสระเกศฯ นอกจากนี้ ยังเป็นเจ้าคณะภาค 12 ดูแลปกครองใน 4 จังหวัด คือ ปราจีนบุรี, สระแก้ว, นครนายก และฉะเชิงเทรา โดยยังเป็นกรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร, เลขานุการสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) เจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ และเป็นประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ในปี 2552 และ รักษาการเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ แทนสมเด็จพุฒาจารย์ ซึ่งต่อมา สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้ลงนามพระบัญชาสั่งปลด เจ้าคุณเสนาะ ออกจากตำแหน่ง กรรมการมหาเถรสมาคม ในปีที่แล้ว รวมถึงถูกสั่งให้ออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ ส่งผลให้พ้นจากตำแหน่งเจ้าคณะ 12 และปลดจากตำแหน่งประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศด้วย

เจ้าคุณเสนาะ ถูกคำครหา ว่าร่ำรวยนับพันล้าน อาทิ รถหรู ไม่ต่ำกว่า 20 คัน ธุรกิจสวนกล้วยไม้ 300 ไร่ มีมูลค่ากว่า 100 ล้าน รีสอร์ตหรูหลายหลัง ธุรกิจบ้านจัดสรร มูลค่าไม่ต่ำกว่า 500 ล้าน โดยหลังจากเป็นข่าว พระพรหมสุธี ได้ชี้แจงว่า เรื่องรถยนต์หลายคันยืนยันว่าไม่ได้ซื้อเอง แต่เป็นญาติโยมที่มาถวาย ส่วนธุรกิจกล้วยไม้นั้น ก็เป็นของญาติ ส่วนกรณีที่มีข่าวว่ายักยอกทรัพย์นั้นก็ไม่เป็นความจริง ส่วนสีกา ที่ถูกระบุ ก็เป็นเพียงญาติห่างๆ ได้ถ่ายรูปกัน ที่วัดสระเกศฯ ครั้งเมื่อมีงานศพมารดา

"ถ้าอาตมามีเงินเป็นพันล้านบาทจริงคงไม่อยู่หรอก และสึกออกไปแล้ว การเผยแพร่ข่าวป้ายสีนั้น เชื่อว่าเป็นขบวนการล้มเจ้าอาวาส เพราะเรื่องที่จะทำลายพระสงฆ์ได้ มี 2 เรื่องเท่านั้น คือ ผู้หญิง และเงินทอง จึงมีการนำเรื่องมาโยง หลังจากรับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ" เจ้าคุณเสนาะ กล่าว เมื่อวันที่ 27 ส.ค.57

นอกจากนี้ วันที่ 11 ก.ย.57 เจ้าคุณเสนาะ ยังถูกร้องเรียน กรณีการใช้งบประมาณรัฐที่อนุมัติเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช วงเงินกว่า 67 ล้านบาท ซึ่งงบประมาณดังกล่าวยังไม่พบว่ามีการนำมาใช้จ่ายจริง

ซึ่งผลการตรวจสอบนั้น นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน กล่าวเมื่อวันที่ 17 มี.ค.58 ว่า จากข้อมูลหลักฐานที่ตรวจพบ มีบางสิ่งบางอย่างส่อไม่สุจริต คือ ไม่ตรงไปตรงมา การดำเนินการหลังจากนี้ คงต้องให้ผ่าน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ก่อน แต่ก็ต้องรายงานให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ของสมเด็จพระสังฆราชได้ทราบ เพราะเป็นเรื่องของพระอารามหลวง พระสงฆ์ผู้ใหญ่ เป็นเรื่องของสงฆ์ เป็นเรื่องละเอียดอ่อน จึงต้องทำด้วยความระมัดระวัง

ทั้งหมดคือเรื่องราวของ เจ้าคุณเสนาะ ที่แรกเริ่มนับว่าเป็นพระอนาคตไกล แต่สุดท้ายกลับตัดสินใจ อัตวินิบาตกรรม ปิดฉากชีวิตลงอย่างแสนเศร้า...

มีข่าวช็อกตามมาติดๆ ที่พุทธศาสนิกชนไม่ทันตั้งตัว เมื่อมีรายงานว่า พระพรหมสุธี (เสนาะ ปญฺญาวชิโร) ได้ทำอัตวินิบาตกรรม ด้วยการผูกคอ ภายในกุฏิของท่านเอง... 25 ม.ค. 2559 12:05 25 ม.ค. 2559 13:27 ไทยรัฐ