บริการข่าวไทยรัฐ

เจ้าคุณเสนาะ อัตวินิบาตกรรม ผูกคอมรณภาพ ในกุฏิ วัดสระเกศ

"เจ้าคุณเสนาะ" อัตวินิบาตกรรม ผูกคอมรณภาพ ภายในกุฏิ วัดสระเกศ เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าเก็บหลักฐาน ตั้งประเด็นทั้งเรื่องปัญหาอาการเจ็บป่วย และความเครียดเรื่องส่วนตัว...


เมื่อช่วงเช้าวันที่ 25 ม.ค. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.สำราญราษฎร์ ได้รับแจ้งเหตุมีพระผูกคอมรณภาพ ภายในกุฏิ คณะ 1 วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ซึ่งเป็นกุฏิของ พระพรหมสุธี (เสนาะ ปญฺญาวชิโร) หรือ เจ้าคุณเสนาะ อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร โดยพบร่างพระพรหมสุธี ผูกคอมรณภาพบริเวณชั้นล่าง

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน เพื่อให้เข้าเก็บหลักฐานต่างๆ บริเวณโดยรอบอย่างละเอียด เนื่องจากพระพรหมสุธี เป็นพระชั้นผู้ใหญ่ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ตั้งประเด็นไว้หลายประเด็น ทั้งเรื่องปัญหาอาการเจ็บป่วย และความเครียดเรื่องส่วนตัว

สำหรับพระพรหมสุธี เพิ่งถูกปลดจากกรรมการมหาเถรสมาคม และถูกสั่งพักงานในตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร และเจ้าคณะภาค 12 หลังจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจพบความผิดปกติในการบริหารจัดการงบประมาณจำนวน 67 ล้านบาท ในการจัดงานพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ และอดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

สำหรับประวัติ พระพรหมสุธี (เสนาะ ปญฺญาวชิโร) มีนามเดิมว่า เสนาะ ฝังมุข เกิดเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 7 ก.พ. 2500 ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากทางบ้านยากจน หลังเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนวัดสามเรือนแล้ว โยมพ่อจึงได้นำไปฝากกับอาจารย์ชุบ เจ้าอาวาสวัดสามเรือน เพื่อจะได้บวชเรียน จึงบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2512

จากนั้นสามเณรเสนาะได้คอยปรนนิบัติรับใช้อาจารย์ชุบและศึกษาพระธรรมวินัยควบคู่กันไปด้วย จนได้เข้าพิธีอุปสมบทเมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2521 ณ พระอุโบสถ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระพรหมคุณาภรณ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายาว่า "ปญฺญาวชิโร" มีความหมายว่า ผู้มีปัญญาอันเฉียบแหลม

หลังจากอุปสมบทก็ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ดูแลงานปกครอง ดูแลด้านการเงิน ในขณะเดียวกันยังเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม สำนักเรียนวัดสระเกศฯ เป็นกรรมการตรวจนักธรรมสนามหลวง และกรรมการตรวจบาลีสนามหลวง

ต่อมา เมื่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) มรณภาพเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2556 พระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธมฺโม) เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร จึงแต่งตั้งพระพรหมสุธีเป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ และได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ ในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ด้านการศึกษา พ.ศ. 2525 "เจ้าคุณเสนาะ" พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จากนั้นในปี 2527 ได้เดินทางไปศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตที่ มหาวิทยาลัยปูนา ประเทศอินเดีย ทางด้านสังคมวิทยา

เจ้าคุณเสนาะ ได้รับสมณศักดิ์ที่สำคัญ ได้แก่ พ.ศ. 2530 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระปัญญาวชิราภรณ์ ต่อมาในปี 2540 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะขั้นเทพ และในปี 2548 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ซึ่งถือเป็นประวัติศาสตร์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ที่มีผู้ได้รับสมณศักดิ์ทั้งที่มีอายุไม่ถึง 50 ปี เนื่องจากขณะนั้น พระพรหมสุธี มีอายุเพียง 45 ปี และบวชพรรษาที่ 27 เท่านั้น