วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มท. สั่งด่วนทั่วประเทศดูแล ปชช.รับผลกระทบภัยหนาว พร้อมรับมือ อุณหภูมิลดฮวบ

มหาดไทย ห่วงประชาชน หลังสภาพอากาศแปรปรวน อุณหภูมิลดต่ำอย่างรวดเร็ว สั่งด่วนทุกจังหวัด ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ดูแลสุขภาพประชาชน-ผลกระทบ ใกล้ชิด

เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 59 นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ด้วยขณะนี้ลักษณะอากาศของประเทศไทย มีอุณหภูมิลดต่ำมากกว่าปีก่อนๆ แต่บางพื้นที่มีสภาพอากาศร้อนและมีฝนตกสลับกัน ซึ่งลักษณะอากาศดังกล่าวมีผลต่อสุขภาพร่างกายของประชาชน กระทรวงมหาดไทย จึงมีหนังสือด่วนที่สุดสั่งการให้ทุกจังหวัด อำเภอ ประสานสาธารณสุขจังหวัด/อำเภอ โดยใกล้ชิด ในการลงพื้นที่ดูแลประชาชน โดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้อาศัยในชุมชนพื้นที่สูงที่อาจเจ็บป่วยเพราะได้รับผลกระทบจากอากาศเปลี่ยนแปลง ร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) และกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน โดยให้นำคำแนะนำของสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพร่างกายตนเองในช่วงฤดูหนาว ออกเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายเสียงตามสายในหมู่บ้าน วิทยุชุมชน สถานีโทรทัศน์ภูมิภาค รายการผู้ว่าฯ พบประชาชน ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ทุกช่องทาง หรือบางพื้นที่อาจจัดรถประชาสัมพันธ์ ออกประกาศเตือนประชาชนในหมู่บ้านชุมชนเป็นระยะๆ

สำหรับการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอากาศเปลี่ยนแปลง เบื้องต้นจะดำเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตามระเบียบก่อน จากนั้นจึงจะเป็นขั้นตอนในการช่วยเหลือของจังหวัด/อำเภอ และได้ให้ข้อแนะนำแก่จังหวัด ขอความร่วมมือเหล่ากาชาดจังหวัด และองค์กรกุศลต่างๆ รวมทั้งภาคเอกชนในพื้นที่ ร่วมกันดูแลช่วยเหลือประชาชนตามสมควรในช่วงนี้ด้วย ทั้งนี้ ได้กำชับให้พนักงานฝ่ายปกครองทุกคนถือโอกาสนี้ลงดูแลประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างความผูกพันและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชน โดยให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างพร้อมเพรียงและเต็มกำลังความสามารถ

นอกจากนี้ ลักษณะอากาศในปัจจุบันอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุเพลิงไหม้ได้ง่าย จึงให้จังหวัดประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำชับไปยังเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เตรียมอุปกรณ์ใช้งานดับเพลิงและการช่วยเหลือประชาชนไว้ในสภาพเตรียมพร้อมออกปฏิบัติงานได้ทันทีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้

สำหรับกรณีที่ กระทรวงสาธารณสุข แถลงว่ามีคนไข้ติดเชื้อโรค MERS เข้ามารักษาตัวที่กรุงเทพฯ เรื่องนี้ กระทรวงมหาดไทย สั่งการให้ทุกจังหวัดประสานสาธารณสุขจังหวัด ชี้แจงประชาชนในเรื่องการดูแลสุขภาพของตนเอง แต่ระมัดระวังอย่าให้ประชาชนตื่นตระหนกตกใจ เนื่องจากขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเฝ้าระวังเตรียมความพร้อมไว้ทุกด้านแล้ว

อย่างไรก็ตาม กระทรวงมหาดไทย มีความห่วงใยอย่างยิ่งต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศในช่วงนี้ จึงขอฝากถึงพี่น้องประชาชนให้รักษาสุขภาพร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ เพื่อลดการเจ็บป่วยจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง.

มหาดไทย ห่วงประชาชน หลังสภาพอากาศแปรปรวน อุณหภูมิลดต่ำอย่างรวดเร็ว สั่งด่วนทุกจังหวัด ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ดูแลสุขภาพประชาชน-ผลกระทบ ใกล้ชิด 25 ม.ค. 2559 11:07 ไทยรัฐ