วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรธ. ซัด เพื่อไทย มีอคติ แจงแยกหมวดศาล รธน. เนื้อหาคงเดิม

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เพิ่มหมวดใหม่ว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญแยกออกจากหมวดของศาล เดินหน้าทบทวนถ้อยคำในส่วนที่ค้างพิจารณาอีก 70 มาตรา พร้อมประชุมเข้มข้นพิจารณาบทเฉพาะกาลให้เสร็จก่อนเผยร่างแรกฉบับสมบูรณ์...

เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2559 นายอุดม รัฐอมฤต โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือ กรธ. กล่าวว่า การประชุม กรธ. ในวันนี้ (25 ม.ค.) ยังคงทบทวนถ้อยคำร่างรัฐธรรมนูญ ที่เหลือกว่า 60-70 มาตรา ในหมวดที่ยังค้างพิจารณา ในหมวดว่าด้วยศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดยเนื้อหาที่ทบทวนคงไม่น่ามีการแก้ไขให้เปลี่ยนไปจากหลักการเดิม

พร้อมยอมรับว่า กรธ. ได้เพิ่มหมวดใหม่ คือ หมวดว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญแยกออกมาจากหมวดว่าด้วยศาล ที่เดิมทีเนื้อหาของศาลรัฐธรรมนูญจะอยู่ในหมวดศาล ทำให้ร่างรัฐธรรมนูญจะมีเนื้อหาทั้งหมด 14 หมวด และไม่กังวลว่าจะถูกโจมตี เพราะเนื้อหาของศาลรัฐธรรมนูญยังคงเหมือนเดิม ซึ่งหากทบทวนถ้อยคำได้เสร็จทั้งหมดก็จะเริ่มเนื้อหาในบทเฉพาะกาล โดย กรธ. จะประชุมตั้งแต่ช่วงเช้าเริ่มในวันที่ 26 มกราคมนี้ไปทุกวัน เพื่อเป็นหลักประกันว่าจะจัดทำร่างรัฐธรรมนูญร่างแรกฉบับสมบูรณ์ให้แล้วเสร็จ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะในวันที่ 29 มกราคมนี้

ส่วนกรณี นายคณิน บุญสุวรรณ คณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยวิจารณ์ว่า ในบททั่วไปทาง กรธ. ได้ตัดมาตราเกี่ยวกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ออกไปนั้น ทาง กรธ. ได้นำไปไว้ในหมวดว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยแล้ว รวมทั้งก็ไม่ได้ยกเลิกมาตรา 7 เดิม แต่ให้ไปไว้ในหมวดของศาลรัฐธรรมนูญแทน เข้าใจว่านายคณิน มีความคิดที่อคติและไม่ได้ดูเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญก่อน เพราะหากจะให้มีมาตรา 7 ไว้เหมือนเดิมก็จะไม่มีองค์กรใดมาทำหน้าที่ชี้ขาด

"เนื้อหาในมาตรา 3 ที่ กรธ. กำหนดให้ รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ก็ไม่ได้ทำให้ 3 อำนาจอธิปไตย ถูกลดทอนอำนาจลงให้เท่ากับองค์กรอิสระ ยืนยันเนื้อหายังคงเหมือนมาตรา 3 ของรัฐธรรมนูญ ปี 2550 โดย กรธ. ได้ปรับถ้อยคำเพียงเล็กน้อยเท่านั้น" นายอุดม กล่าว.

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เพิ่มหมวดใหม่ว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญแยกออกจากหมวดของศาล เดินหน้าทบทวนถ้อยคำในส่วนที่ค้างพิจารณาอีก 70 มาตรา พร้อมประชุมเข้มข้นพิจารณาบทเฉพาะกาลให้เสร็จก่อนเผยร่างแรกฉบับสมบูรณ์... 25 ม.ค. 2559 10:54 ไทยรัฐ