วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กต. สั่งสถานทูต-กงสุลใหญ่ แจงสถานการณ์เมอร์ส ขอ ปชช.อย่าตระหนก

แฟ้มภาพ

กระทรวงการต่างประเทศ สั่งสถานทูต-กงสุลใหญ่ แจงสถานการณ์ หลังพบผู้ป่วยเมอร์สในไทย พร้อมขอ ปชช.ติดตามข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณ อย่าตื่นตระหนก...

วันที่ 25 ม.ค. 59 กระทรวงการต่างประเทศ ได้ออกแถลงการณ์ เรื่อง การแพร่ระบาดของโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERs) ฉบับที่ 4 ระบุว่า ได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ ชี้แจงนานาประเทศ ถึงสถานการณ์ที่อยู่ภายใต้การควบคุม โดยรัฐบาลไทย ได้ดำเนินมาตรการในการรักษาตัวผู้ป่วย ติดตามและเฝ้าระวังผู้ที่มีความเสี่ยงจากการสัมผัสผู้ป่วยทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง และได้ดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอย่างครอบคลุมตามมาตรฐานสากล ตลอดจนชี้แจงถึงความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหา โดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้กระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ และขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณ ไม่ตื่นตระหนก และเชื่อมั่นในระบบสาธารณสุขของไทย ตลอดจนดูแลรักษาสุขภาพและหาความรู้ในการรับมือกับโรคที่ถูกต้อง

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนดำเนินการป้องกันตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โดยผู้ที่มีโรคประจำตัวควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศที่มีการระบาด ตลอดจนสังเกตอาการตนเองหากเดินทางกลับจากประเทศที่มีการระบาด หากมีอาการไข้ ไอ น้ำมูก หรือเจ็บคอ ภายในเวลา 14 วัน หลังจากเดินทางกลับ ขอให้พบแพทย์โดยทันที.

กระทรวงการต่างประเทศ สั่งสถานทูต-กงสุลใหญ่ แจงสถานการณ์ หลังพบผู้ป่วยเมอร์สในไทย พร้อมขอ ปชช.ติดตามข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณ อย่าตื่นตระหนก... 25 ม.ค. 2559 10:33 ไทยรัฐ