วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

S + see + กรรม + V1

...✘... I saw him to come out of the house. ผู้เขียนประโยคนี้พยายามจะสื่อว่า ดิฉันเห็นเขาออกมาจากบ้าน

แต่ขอเรียนว่า เขียนผิดไวยากรณ์นะครับ เพราะกริยาประเภท hear, see, make, hell ฯลฯ เมื่อใช้ในประโยคและตามมาด้วย กรรมไม่ต้องใช้ to คั่น เมื่อมีกริยาอีกตัวหนึ่ง ตามมา ถ้าพูดกันตามภาษาไวยากรณ์ กริยาพวกนี้ก็ใช้แบบ infinitives without to

ประโยคข้างบน ถ้าผมจะเขียนให้ถูกต้อง ก็จะต้องเขียนว่า ...✔... I saw him come out of the house.

แต่ถ้าจะทำเป็นโครงสร้าง passive (Subject + Verb to be + Verb ช่องที่ 3 ซึ่งประธานถูกกระทำ) จะต้องใส่ to ด้วยนะครับ อย่างประโยคข้างบน ผมจะต้องเขียนว่า...✔... He was seen to come out of the house. เขาถูกเห็นว่าออกมาจากบ้าน

ลองดูอีกซักประโยคหนึ่งก็ได้ครับ ...✔...She made her husband tell her everything. หล่อนทำให้สามีของหล่อนพูดทุกอย่าง ถ้าผมจะทำให้เป็น passive ประธานถูกกระทำก็ได้ว่า...✔...Her husband was made to tell everything.

แต่ถ้าเป็นกริยาพวก say, think, feel, report, presume, understand, สามารถใช้แบบ passive ได้โดยการใช้ there เริ่มได้ครับ เช่น There are thought to be more than thirty different tribes in Thailand. มีการถูกคิดกันว่ามีมากกว่าสามสิบเผ่าในเมืองไทย.

คุณนิติ นวรัตน์
pasalok@outlook.co.th
www.nitipoom.media
www.facebook.com/nitipoom.thailand

25 ม.ค. 2559 10:00 25 ม.ค. 2559 10:00 ไทยรัฐ