บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สงขลา เตรียมเปิดตลาดรับซื้อยาง 46 แห่ง ช่วยเกษตรกร

จังหวัดสงขลา เตรียมเปิดตลาดรับซื้อยางพารา 46 แห่ง หนุนโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ เร่งช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง เริ่ม 25 มกราคมนี้ พร้อมกันทั่วประเทศ ...

วันที่ 24 ม.ค. นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จากปัญหาราคายางตกต่ำและส่งผลกระทบต่อพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเป็นอย่างมาก รวมถึงเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ทำให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ได้มีการประชุมเพื่อกำหนดเตรียมเปิดตลาดรับซื้อยางพารา โดยมติที่ประชุมได้สรุปจุดรับซื้อยางพารารวม 46 จุดคือ สกย.เขต 1 จำนวน 35 จุด สกย.เขต 2 จำนวน 11 จุด เพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ และจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เช้าวันพรุ่งนี้ (25 มกราคม 2559) เป็นต้นไป พร้อมกับจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ

โดยมีหลักเกณฑ์ กลไก และวิธีการบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ดังนี้ ผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องเป็นเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนไว้กับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และมีบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวเกษตรกรชาวสวนยางหรือหลักฐานที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ไว้แล้ว ส่วนชนิดและคุณภาพยางที่รับซื้อ ได้แก่ ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3 ความชื้นไม่เกินร้อยละ 3 ตามมาตรฐานที่ กยท. กำหนด น้ำยางสด มีปริมาณเนื้อยางแห้ง (DRC) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 28 และไม่มีสิ่งปลอมปน และยางก้อนถ้วย มีปริมาณเนื้อยางแห้ง (DRC) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 55 ตามมาตรฐานที่ กยท.กำหนด

โดยปริมาณยางที่รับซื้อและสิทธิ์ในการขายได้กำหนดผลผลิตยางที่เกษตรกรชาวสวนยางสามารถนำมาขาย ณ สถานที่รับซื้อยางที่ กยท. กำหนด ตามพื้นที่สวนยางเปิดกรีดซึ่งได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ กยท. ไม่เกินรายละ 15 ไร่ (จำนวนเศษของไร่ให้ปัดขึ้นเป็น 1 ไร่) ไร่ละ 10 กิโลกรัม รวมไม่เกิน 150 กิโลกรัม (ยางแห้ง) ขณะที่ราคารับซื้อ ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3 กิโลกรัมละ 45 บาท น้ำยางสด ราคากิโลกรัมละ 42 บาท (ปริมาณเนื้อยางแห้ง 100%) 4.3 ยางก้อนถ้วย ราคากิโลกรัมละ 41 บาท (ปริมาณเนื้อยางแห้ง 100%) โดยจะดำเนินการรับซื้อ 25 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2559 เวลาตั้งแต่ 08.30 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

อย่างไรก็ตาม ในส่วนรับผิดชอบของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดสงขลา เขต 2 นายวิทยา ชะโนวรรณะ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดสงขลา เขต 2 ได้มีการประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมใช้ยางในหน่วยงานของรัฐ แก่ตัวแทนกลุ่มและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจหลักเกณฑ์ต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับเกษตรกรชาวสวนยางผู้ที่สนใจ สามารถติดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) จังหวัดสงขลา เขต 2 โทรศัพท์ 0-7437-1311.