วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สงขลา เตรียมเปิดตลาดรับซื้อยาง 46 แห่ง ช่วยเกษตรกร

จังหวัดสงขลา เตรียมเปิดตลาดรับซื้อยางพารา 46 แห่ง หนุนโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ เร่งช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง เริ่ม 25 มกราคมนี้ พร้อมกันทั่วประเทศ ...

วันที่ 24 ม.ค. นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จากปัญหาราคายางตกต่ำและส่งผลกระทบต่อพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเป็นอย่างมาก รวมถึงเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ทำให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ได้มีการประชุมเพื่อกำหนดเตรียมเปิดตลาดรับซื้อยางพารา โดยมติที่ประชุมได้สรุปจุดรับซื้อยางพารารวม 46 จุดคือ สกย.เขต 1 จำนวน 35 จุด สกย.เขต 2 จำนวน 11 จุด เพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ และจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เช้าวันพรุ่งนี้ (25 มกราคม 2559) เป็นต้นไป พร้อมกับจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ

โดยมีหลักเกณฑ์ กลไก และวิธีการบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ดังนี้ ผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องเป็นเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนไว้กับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และมีบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวเกษตรกรชาวสวนยางหรือหลักฐานที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ไว้แล้ว ส่วนชนิดและคุณภาพยางที่รับซื้อ ได้แก่ ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3 ความชื้นไม่เกินร้อยละ 3 ตามมาตรฐานที่ กยท. กำหนด น้ำยางสด มีปริมาณเนื้อยางแห้ง (DRC) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 28 และไม่มีสิ่งปลอมปน และยางก้อนถ้วย มีปริมาณเนื้อยางแห้ง (DRC) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 55 ตามมาตรฐานที่ กยท.กำหนด

โดยปริมาณยางที่รับซื้อและสิทธิ์ในการขายได้กำหนดผลผลิตยางที่เกษตรกรชาวสวนยางสามารถนำมาขาย ณ สถานที่รับซื้อยางที่ กยท. กำหนด ตามพื้นที่สวนยางเปิดกรีดซึ่งได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ กยท. ไม่เกินรายละ 15 ไร่ (จำนวนเศษของไร่ให้ปัดขึ้นเป็น 1 ไร่) ไร่ละ 10 กิโลกรัม รวมไม่เกิน 150 กิโลกรัม (ยางแห้ง) ขณะที่ราคารับซื้อ ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3 กิโลกรัมละ 45 บาท น้ำยางสด ราคากิโลกรัมละ 42 บาท (ปริมาณเนื้อยางแห้ง 100%) 4.3 ยางก้อนถ้วย ราคากิโลกรัมละ 41 บาท (ปริมาณเนื้อยางแห้ง 100%) โดยจะดำเนินการรับซื้อ 25 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2559 เวลาตั้งแต่ 08.30 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

อย่างไรก็ตาม ในส่วนรับผิดชอบของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดสงขลา เขต 2 นายวิทยา ชะโนวรรณะ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดสงขลา เขต 2 ได้มีการประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมใช้ยางในหน่วยงานของรัฐ แก่ตัวแทนกลุ่มและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจหลักเกณฑ์ต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับเกษตรกรชาวสวนยางผู้ที่สนใจ สามารถติดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) จังหวัดสงขลา เขต 2 โทรศัพท์ 0-7437-1311.

จังหวัดสงขลา เตรียมเปิดตลาดรับซื้อยางพารา 46 แห่ง หนุนโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ เร่งช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง เริ่ม 25 มกราคมนี้ พร้อมกันทั่วประเทศ ... 25 ม.ค. 2559 01:34 ไทยรัฐ